Konkursy

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2023

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2023

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 25-10-2023

LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 57. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LVII Konkurs można składać do 30 września 2023 roku elektronicznie na adres: ptm.wroclaw@gmail.com

kj / 23-03-2023

LXVII Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

LXVII Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą  pracę studencką  z matematyki ogłoszony

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego otwiera LXVII edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki.
Prace na LXVII Konkurs można składać do 30 września 2023 roku elektronicznie na adres: otptm@mat.umk.pl
Sponsorami nagród będą APATOR S.A., IDUB UMK oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Pula nagród będzie wynosić 20.000 zł.
 

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 roku.
Szczegółowe informacje na stronie Konkursu pod adresem: https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/konkurs.php?id=15

kj / 17-02-2023

Edycja 2023 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Edycja 2023 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza ogłoszona

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą pracę studencką popularyzującą matematykę organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki. Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu.  Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 roku.
Szczegółowe informacje i  formularz zgłoszeniowy dostępne są na portalu Oddziału Krakowskiego PTM pod adresem:
https://ok-ptm.im.uj.edu.pl/konkurs.php?id=14

kj / 01-02-2023

Jury konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

  • Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
  • Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
  • Andrzej Dąbrowski (Wrocław)
  • Adam Dzedzej (Gdańsk)
  • Jarosław Górnicki (Rzeszów)
  • Zdzisław Pogoda (Kraków)
  • Michał Szurek (Warszawa)

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

                                                                                                            EDYCJA 2022 (IV)

Nagród I, II i III stopnia nie przyznano.

Wyróżnienia - ex aequo
Michał Sajkowski
, Uniwersytet Warszawski, praca pt. Heurystyka i matematyka
Martyna Ślusarczyk i Adam Strach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, praca pt. Kilka pierwszych liczb pierwszych

 

                                                                                                            EDYCJA 2021 (III)

Jury nie przyznało żadnej nagrody ani wyróżnienia.

 

                                                                                                            EDYCJA 2020 (II)

Od drugiej edycji Konkurs jest stałym konkursem studenckim PTM

Nagroda I stopnia
Nie przyznano

Nagroda II stopnia
Nie przyznano

Nagroda III stopnia - ex aequo
Alicja Hołowiecka, Politechnika Lubelska, praca pt. Enigma (nie) do złamania
Justyna Łapuszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, praca pt. Piękno krzywej Jordana

 

                                                                                                             EDYCJA 2019 (I)

Pierwsza edycja Konkursu została zorganizowana jako konkurs okolicznościowy z okazji Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM

Nagroda I stopnia
Nie przyznano

Nagroda II stopnia - ex aequo
Piotr Pikul, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (matematyka), praca pt. O ortocentrach i parabolach, a zwłaszcza o twierdzeniu odwrotnym Steinera
Filip Rękawek, Uniwersytet Warszawski (MISMaP), praca pt. Jedno zadanie, wiele możliwości

Nagroda III stopnia
Maria Gałuszka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (matematyka), praca pt. Sumy kwadratów wielomianów

Wyróżnienie
Nina Bażela, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (informatyka), Kwantowa strona mocy

 

                                                                                                                          

Regulamin konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Regulamin Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza
na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

§1

Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

§2

Konkurs nosi imię Witolda Wilkosza (1891–1941), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora książek i pogadanek radiowych popularyzujących matematykę, kuratora Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, redaktora serii wydawniczej „Bibljoteczka Kółka Mat.-Fiz. U.U.J.”.