LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LVII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 57. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LVII Konkurs można składać do 30 września 2023 roku elektronicznie na adres: ptm.wroclaw@gmail.com

kj / 23-03-2023

Prace zgłaszane na Konkurs są oceniane przez jury Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej Oddziału Wrocławskiego PTM oraz na portalu PTM.

Przewodniczącą jury tej edycji Konkursu jest profesor dr hab. Małgorzata Bogdan.

ZałącznikSize
regulamin konkursu .pdf65.81 KB
plakat 57. Konkursu.pdf1.49 MB