Konkursy

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

 Sponsorzy:

 

ALLIANZ

 

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

 

W roku 2021 fundatorami nagród w Konkursie byli Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza UMK, firma Apator S.A. i Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W roku 2020 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz firma Apator S.A.
W latach 2018 i 2019 fundatorem nagród w Konkursie było Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W latach 2013- 2017  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki edycji 2021-2023

 • Grzegorz Banaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Krzysztof Frączek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Marek Izydorek (Politechnika Gdańska)
 • Stanisław Kasjan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Sławomir Rybicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (Uniwersytet Mikołąja Kopernika w Toruniu)
 • Yuriy Tomilov (Instytut Matematyczny PAN & Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Aleksy Tralle (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Grzegorz Zwara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Włodzimierz Zwonek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (kadencja 2023-2025)

 • Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Bogdan (Uniwersytet Wrocławski) - przewodnicząca jury
 • Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Bogdan Ćmiel (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Ewa Damek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Filipiak (Politechnika Poznańska)
 • Tomasz Grzywny (Politechnika Wrocławska)
 • Piotr Gwiazda (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
 • Jaroslaw Harezlak (Uniwersytet Wrocławski & Indiana University, Bloomington, USA)
 • Alicja Jokiel-Rokita (Politechnika Wrocławska)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Błażej Miasojedow (Uniwersytet Warszawski)
 • Adam Osękowski (Uniwersytet Warszawski)
 • Katarzyna Pietruska-Pałuba (Uniwersytet Warszawski)
 • Wojciech Rejchel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Jacek Wesołowski (Politechnika Warszawska)
 • Maciej Wilczyński (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Edycja 2022 (LVI)
 

I nagroda

Jakub Woźnicki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. On some problems in fluid mechanics; promotorzy: prof. dr hab. Piotr Gwiazda (IM PAN) i prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (UW)

II nagroda - ex aequo

Miłosz Baraniewicz, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Sploty funkcji izotropowych i złożone miary Poissona; promotor: dr hab. inż. Kamil Kaleta, prof. uczelni (PWr)

Jacek Wszoła, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Ciągi o kształcie dzwonu; promotor: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki, prof. uczelni (PWr)

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Marcel Bielówka, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, praca magisterska pt. Using reinforcement learning for strategic scheduling of electric microgrid's actions; promotor: prof. dr hab. Bogumił Kamiński (SGH)

Michał Borowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Boundedness of Wolff-type potentials and solutions to problems with irregular data; promotor: dr. hab. Iwona Chlebicka (UW)

Nadia Kluz, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca licencjacka pt. Empiryczny rozkład zer pochodnych losowych wielomianów; promotor: dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. uczelni (PW)

Tomasz Kostrzewa, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Convergence scheme in CRR model: barrier options; promotor: dr Michał Wiśniewolski (UW)

UWAGA. W edycji 2022 (LVI) w pracach Jury nie brali udziału jurorzy - Piotr Gwiazda i Mateusz Kwaśnicki.

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

                                                                                                

                                                                                                                                  EDYCJA 2022 (LXVI)

I nagroda

Mateusz Kobak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Compactifications of rigid analytic spaces; opiekun: dr hab. Piotr Achinger

II nagroda

Robert Szafarczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. New elementary components of the Gorenstein locus of the Hilbert scheme of points; opiekun: dr Joachim Jelisiejew

III nagroda - ex aequo

Michał Borowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Modular density of smooth functions in inhomogeneous and fully anisotropic Musielak-Orlicz-Sobolev spaces; opiekun: dr hab. Iwona Chlebicka, prof. UW

Jędrzej Hodor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. The dynamical zeta function and roots of toral endomorphism; opiekun: dr Jakub Byszewski

Michał Kosiba, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Generalized Łojasiewicz's inequality for definable multifunctions; opiekun: dr hab. Maciej Denkowski, prof. UJ

Tomasz Przybyłowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Influences of higher orders in the Boolean analysis; opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz

Wyróżnienia - ex aequo

Piotr Marian Kosela, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca pt. Topologia przestrzeni automatów komórkowych Pedersena; opiekun: dr hab. Jarosław Bylina

Stanisław Majchrzak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Hiperpłaszczyzny izogonalne, sprzężenie izogonalne względem n-sympleksu i hipersfera 3n+3 punktów; opiekun: dr Dominik Burek

Karolina Zając, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Uogólnione twierdzenie Lagrange'a; opiekun: dr hab. Maciej Denkowski, prof. UJ

 

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

 

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

Statut Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego dostępny jest w załączniku.

Funkcję Kanclerza Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego pełni w latach 2018-2028 Jerzy Kaczorowski, UAM & PAN.

Funkcję Sekretarza Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego pełni od 2012 roku Mariusz Skałba, UW.

Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
Kadencje podane w nawiasach obejmują lata akademickie.

 • Maciej Borodzik, MIM UW (2021-2027)
 • Bogusława Karpińska, MiNI PW (2021-2027)
 • Anna Marciniak-Czochra, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy (2020-2025) - przewodnicząca jury
 • Adrian Langer, MIM UW (2023-2029)
 • Adam Osękowski, MIM UW (2020-2025)
 • Piotr Śniady, IM PAN (2019-2023)
   

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2021-2023)

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka)
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2022 

I nagroda

Estelle Szafran, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Funkcja i jej wykorzystanie do modelowania-badania empiryczne wśród uczniów klas maturalnych realizujących program IB DP lub polską podstawę programową; promotor: dr Mirosława Sajka

II nagroda

Mateusz Grabczyński, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Analiza zadań konkursowych XVIII edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego; promotor: dr Łukasz Dawidowski

III nagroda

Katarzyna Seweryn, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. O kolejności wykonywania działań arytmetycznych; promotor: dr Barbara Barańska

Wyróżnienia - ex aequo

Agata Bernat, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Problemy dydaktyczne związane z definiowaniem czworokątów; promotor: dr Barbara Barańska

Sylwia Pater, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Intuicyjny i racjonalny system podejmowania decyzji podczas rozwiązywania zadań matematycznych-badania eyetrackingowe; promotor: dr Mirosława Sajka