Konkursy

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Kolejna edycja Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej ogłoszona

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.
Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2020 roku.

kj / 03-12-2019

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2019

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 22-10-2019

LXIII edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

LXIII edycja Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza ogłoszona

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 63. edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2019 roku.

kj / 21-06-2019

LIII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LIII Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 53. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Termin składania prac na LIII Konkurs upływa z dniem 30 września 2019 roku.

kj / 23-02-2019

Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

 • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

Sponsorzy:

 

Firma ARRA

 

Sponsorzy konkursu im. Józefa Marcinkiewicza

W latach 2018 i 2019 fundatorem nagród było Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.
W latach 2013- 2017  fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
W roku 2012 fundatorami nagród w Konkursie byli Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
W roku 2011 fundatorem nagród w Konkursie był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.
W roku 2010 fundatorami nagród w Konkursie byli Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jury konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki edycji 2019

 • Oleksandr Gomilko (UMK)
 • Sławomir Rybicki (UMK) - przewodniczący jury
 • Daniel Simson (UMK)
 • Yuriy Tomilov (UMK)
 • Grzegorz Zwara (UMK)

 

Jury konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki (kadencja 2017-2019)

 • Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)
 • Krzysztof Burnecki (Politechnika Wrocławska)
 • Anna Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
 • Marek Klonowski (Politechnika Wrocławska)
 • Rafał Kulik (Uniwersytet w Ottawie, Kanada)
 • Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska)
 • Marcin Magdziarz (Politechnika Wrocławska)
 • Przemysław Matuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Małgorzata Migda (Politechnika Poznańska)
 • Marek Pycia (Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles, USA)
 • Krzysztof Szajowski (Politechnika Wrocławska) - przewodniczący jury
 • Krzysztof Topolski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Roman Urban (Uniwersytet Wrocławski)
 • Tomasz Żak (Politechnika Wrocławska)

 

Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edycja 2018 (LII)
 

I nagroda

Bartłomiej Polaczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries; opiekun naukowy: dr hab., prof. UW Radosław Adamczak

II nagroda

Paweł Nałęcz-Jawecki, Wydział Matematyki, informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Propagacja, rekoneksje i zanik frontów biegnących w geometriach modelujących kształt neuronów; opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki i prof. dr hab. Piotr Mucha

III nagroda

Maciej Miśta, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Czasy trafienia w zbiory dla procesów Lévy'ego na prostej; opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Grzywny

Wyróżnienia - ex aequo

Krzysztof Banecki, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca pt. Transformacja Radona - teoria i zastosowania; opiekun naukowy: dr Łukasz Błaszczyk

Katarzyna Cytlak i Natalia Jankowska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wspólna praca pt. Wpływ opóźnienia na dynamikę relacji pesymista-optymista; opiekun naukowy: prof. dr hab. Urszula Foryś