Sponsorzy konkursu prac studenckich z rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Honorowy Patronat Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

Wrocław

Partnerzy:

  • Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

 Sponsorzy:

 

ALLIANZ