Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

 

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

Statut Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego dostępny jest w załączniku.

Funkcję Kanclerza Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego pełni w latach 2018-2028 Jerzy Kaczorowski, UAM & PAN.

Funkcję Sekretarza Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego pełni od 2012 roku Mariusz Skałba, UW.

Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
Kadencje podane w nawiasach obejmują lata akademickie.

  • Maciej Borodzik, MIM UW (2021-2027)
  • Bogusława Karpińska, MiNI PW (2021-2027)
  • Anna Marciniak-Czochra, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy (2020-2025) - przewodnicząca jury
  • Adrian Langer, MIM UW (2023-2029)
  • Adam Osękowski, MIM UW (2020-2025)
  • Piotr Śniady, IM PAN (2019-2023)
     
 
 
LAUREACI
 
 
2023
Mariusz Urbański (University of North Texas in Denton, USA)
Operatory Ruella i miary konforemne z zastosowaniami w teorii liczb i geometrii fraktalnej, 11.05.2023
2022
Mariusz Lemańczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Multyplikatywne funkcje arytmetyczne, teoria ergodyczna i hipoteza Sarnaka, 23.06.2022
2021
Piotr Hajłasz (University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA)
Analiza na przestrzeniach metrycznych, 14.10.2021
2020
Feliks Przytycki (Instytut Matematyczny PAN)
Od dynamiki do geometrii, czyli od "efektu motyla" przez stany równowagi do wymiarów fraktalnych, 14.10.2021
2019
Maciej Zworski (University of California, Berkeley, USA)
Półwiecze analizy mikrolokalnej, 30.05.2019
2018
Tomasz Łuczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Przypadek i porządek (Randomness and order), 10.05.2018
2017
Stanisław Szarek (Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA)
Kiedy Alicja i Bob spotkali Banacha, 26.05.2017
2016
Adam Henryk Toruńczyk (Instytut Matematyczny PAN & Uniwersytet Warszawski)
Działanie nieskończone w topologii, 16.06.2016
2015
Jerzy Weyman (University of Connecticut, Storrs, USA)
Złożoność obliczeniowa, geometria i teoria reprezentacji, 11.06.2015
2014
Maciej P. Wojtkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rola krzywizny w dynamice, 22.05.2014
2013
Nicole Tomczak-Jaegermann (University of Alberta, Edmonton, Kanada)
Random matrices and asymptotic geometric analysis, 16.05.2013
2012
Jerzy Kaczorowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Liczby pierwsze: dwa klasyczne zagadnienia widziane z nowej perspektywy, 11.05.2012
2011
Krzysztof Burdzy (University of Washington, Seattle, USA)
Nieśmiałe pary, pogoń lwa za człowiekiem i gumki aptekarskie, 14.06.2011
2010
Stanislaw Lech Woronowicz (Uniwersytet Warszawski)
Czy grupy kwantowe to grupy, 2010
2009
Tadeusz Iwaniec (Syracuse University, New York, USA)
An invitation to quasiconformal hyperelasticity, 2009
2008
Stanisław Kwapień (Uniwersytet Warszawski)
Miary i całki stochastyczne, 2008
2007
Krystyna Kuperberg (Auburn University, Alabama, USA)
Hipoteza Seiferta, 17.05.2007
2006
Jerzy Zabczyk (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
Całki stochastyczne, finanse, równania różniczkowe, 8.06.2006
2005
Benoit Mandelbrot (Yale University, New Haven, Connecticut, USA)
From fractals to chaos, 18.05.2005
2004
Józef Siciak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Wypukłość holomorficzna, 13.04.2004
2003
Michał Misiurewicz (Indiana University-Purdue University Indianapolis, USA)
Dynamika nie całkiem holomorficzna., 15.05.2003
2002
Andrzej Lasota (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Asymptotyka półgrup operatorów Markowa, 22.04.2002
2001
Wolfgang M. Schmidt (University of Colorado, Boulder, USA),
Some questions in additive number theory, 31.05.2001
2000
Zbigniew Ciesielski (Instytut Matematyczny PAN, Sopot)
Bazy w przestrzeniach funkcyjnych u progu XXI wieku, 13.04.2000
1999
Andrzej Szczepan Białynicki-Birula (Uniwersytet Warszawski),
Przestrzenie moduli i geometryczna teoria niezmienników, 24.03.1999
1998
Bob Oliver (Uniwersytet Paris - Nord, Francja)
Grupy symetrii acyklicznych wielościanów dwuwymiarowych, 29.10.1998
1997
Czesław Bessaga (Uniwersytet Warszawski)
Od zbiorów pierwszej kategorii Baire'a do własności Z Andersona, 16.04.1997
1996
Henryk Iwaniec (Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA)
Liczby pierwsze zespolone, 22.04.1996
1995
Jurij Michajłowicz Smirnow (Uniwersytet im. M. Łomonosowa, Moskwa, Rosja)
Czy proste ciała geometryczne mogą być maksymalnymi uzwarceniami Stone'a-Cecha, 05.1995
1994
Ryszard Engelking (Uniwersytet Warszawski)
O przestrzeniach nieskończenie wymiarowych, 1994
1993
Kazimierz Urbanik (Uniwersytet Wrocławski)
Fellerowskie układy graniczne, 1993
1992
Paul Erdos (Instytut Matematyki Węgierskiej Akademii Nauki, Budapest; Technion, Haifa, Izrael)
Some Problems in Set Theory and Elementary Number Theory, 10.04.1992
1991
Samuel Eilenberg (Columbia University, New York, USA)
40 lat powojennej topologii, 25.03.1991
1990
Jan Mycielski (University of Colorado, Boulder, USA)
O moich próbach kontynuacji niektórych prac Wacława Sierpińskiego, 25.05.1990
1989
Stanisław Hartman (Uniwersytet Wrocławski)
Niektóre dawne i nowe wiadomości o tansformatach Fouriera miar, 18.05.1989
1988
Jens Erik Fenstad (University of Oslo, Norwegia)
The Discrete and the Continuous in Mathematics and in the Natural Sciences, 6.05.1988
1987
Helena Rasiowa (Uniwersytet Warszawski)
Logika aproksymacyjna, 6.03.1987
1986
Jerzy Łoś (Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa)
Grafy, modele i funkcje addytywne, 14.03.1986
1985
Jan Mikusiński (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
O twierdzeniu Foiasa o splocie, 19.04.1985
1984
Stanisław Łojasiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
O dwóch zagadnieniach prowadzących do zbiorów semi - analitycznych, 16.03.1984
1983
Aleksander Pełczyński (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
Bezwarunkowa zbieżność szeregów w przestrzeniach wektorowych, 11.03.1983
1982
Andrzej Schinzel (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
Związki między własnościami lokalnymi i globalnymi w teorii liczb, 23. 04.1982
1979
Władysław Orlicz (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Metoda kategorii Baire'a w pewnych zagadnieniach analizy, 27.04.1979
1978
Stanisław Ulam (University of Colorado, Boulder USA)
Combinatorical Problems Concerning Infinite Sets. Prospects and Continuation of the Polish Spirit in Mathematical Constructs, 12.05.1978
1976
Karol Borsuk (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
O relatywnej teorii punktów stałych, 18.06.1976
1975
Antoni Zygmund (University of Chicago, Illinois, USA)
Zagadnienie różniczkowalności funkcji, 17.06.1975
1974
Kazimierz Kuratowski (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)
O selektorach w topologii i teorii miary, 8.03.1974
ZałącznikSize
Statut Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.pdf274.46 KB