Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Edycja 2022 

I nagroda

Estelle Szafran, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Funkcja i jej wykorzystanie do modelowania-badania empiryczne wśród uczniów klas maturalnych realizujących program IB DP lub polską podstawę programową; promotor: dr Mirosława Sajka

II nagroda

Mateusz Grabczyński, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Analiza zadań konkursowych XVIII edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego; promotor: dr Łukasz Dawidowski

III nagroda

Katarzyna Seweryn, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. O kolejności wykonywania działań arytmetycznych; promotor: dr Barbara Barańska

Wyróżnienia - ex aequo

Agata Bernat, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Problemy dydaktyczne związane z definiowaniem czworokątów; promotor: dr Barbara Barańska

Sylwia Pater, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Intuicyjny i racjonalny system podejmowania decyzji podczas rozwiązywania zadań matematycznych-badania eyetrackingowe; promotor: dr Mirosława Sajka
 

 

Edycja 2021 

I nagroda

Afrodyta Szukalska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Stymulowanie myślenia matematycznego u dzieci 5-letnich poprzez karty Grabowskiego; promotor: dr hab, prof. UŚ Irena Polewczyk

II nagroda

Anna Sieczka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca licencjackaka pt. Znaczenie oceny kształtującej w nauczaniu matematyki; promotor: dr Anna Pyzara

III nagroda

Joanna Mleczak, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , praca magisterska pt. Przejawy myślenia formalnego wśród studentów pierwszego roku; promotor: dr Edyta Juskowiak

Wyróżnienie

Marta Stachura, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Wiedza przyszłych nauczycieli matematyki z zakresu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej - badania empiryczne; promotor: dr Mirosława Sajka

 

Edycja 2020 

I nagroda

Zofia Gąsienica-Sieczka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Zamiana reprezentacji funkcji liniowej przez uczniów liceum i przyszłych nauczycieli w świetle porównawczych badań empirycznych; promotor: dr Mirosława Sajka

II nagroda

Piotr Marcin Czarnowski, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Rozumienie pojęcia wysokości przez uczniów szkoły podstawowej; promotor: dr Edyta Juskowiak

III nagroda

Paulina Hutek, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Zadalne nauczanie i uczenie się matematyki wśród uczniów szkół średnich w świetle własnych badań empirycznych; promotor: dr Mirosława Sajka
 

Edycja 2019

I nagroda

Agnieszka Polak, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. "Myśląca klasa" Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnień dotyczących ciągów; promotor: prof. dr hab. Tomasz Szemberg

II nagroda

Katarzyna Szczepaniak, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca magisterska pt. Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie;
promotor: prof. dr hab. Tomasz Szemberg

III nagroda

Amanda Weronika Lewandowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matura rozszerzona z matematyki - analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań; promotor: dr Edyta Juskowiak

Wyróżnienie

Piotr Bury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska pt. Najważniejsze własności liczby e oraz π. Od definicji do przestępności; promotor: dr Zdzisław Pogoda

 

Edycja 2018

I nagroda

Paulina Molęda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca dyplomowa pt. Misconceptions uczniów szkoły podstawowej związane z uczeniem się algebry - polsko - słowackie badania porównawcze; promotor: dr Mirosława Sajka

II nagroda

Paulina Fraś, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Badanie możliwości wykorzystania muzyki w nauczaniu symetrii osiowej i srodkowej na poziomie szkoły podstawowej; promotor: dr Mirosława Sajka

III nagroda

Agata Polowczyk, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matematyka w szkole zawodowej; promotor: dr Edyta Juskowiak

Wyróżnienie

Magdalena Cieślak, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca licencjacka pt. Ozoboty - Roboty edukacyjne, jako współczesna propozycja prowokowania aktywności uczniowskiej w ramach zajęć dodatkowych; promotor: dr Edyta Juskowiak

 

Edycja 2017 

I nagroda

Piotr Berda, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Zastosowania matematyki jako specyficzny typ zadań w podręcznikach do nauczania matematyki na poziomie ponadgimnazjalnym; promotor: dr Edyta Juskowiak

II nagroda

Magdalena Marekwia, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Gotowość szkolna a umiejętności matematyczne dziecka po klasie I;
promotor: dr hab. Irena Polewczyk

III nagroda

Agata Proszowska, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Wizualizacja w rozwiązywaniu zadań prowadzących do układów równań;
promotor: dr Lidia Zaręba

Edycja 2016 

I nagroda

Anna Plewińska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Sprawdzian szóstoklasisty z matematyki - analiza zmian i stopnia przygotowania uczniów; promotor: dr Edyta Juskowiak

II nagroda

Marta Witkowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matematyka w świecie dźwięków - propozycja warsztatów dla uczniów; promotor: dr Edyta Juskowiak

III nagroda

Kornelia Jurga, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Wpływ gier dydaktycznych opracowanych przez GWO na rozwijanie aktywności matematycznej uczniów gimnazjum; promotor: dr Edyta Juskowiak

Edycja 2015

I nagroda - ex aequo

Aleksandra Marta Ostrowska, studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. Warsztaty z matematyki finansowej dla młodzieży na IV etapie edukacji; promotor: dr Edyta Juskowiak

Monika Szczygieł, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska pt. Diagnoza związku sprawności zmysłu numerycznego i umiejętności matematycznych dzieci ze wsi i miast; promotor: prof.dr hab. Barbara Śmigielska-Siuta

III nagroda

Katarzyna Karpińska-Tułodziecka, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Równania funkcyjne jako specyficzne źródło niestandardowych zadań olimpijskich; promotor: dr Danuta Ciesielska

Edycja 2014

Wyróżnienia - ex aequo

Dorota Kędroń, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska pt. Wykłady dotyczące nauczania matematyki przedstawione na Międzynarodowych Kongresach Matematyków w okresie 1897-1912; promotor: dr Krzysztof Ciesielski

Kamil Palusiński, student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca pt. Przestrzeń kolorów RGB jako element uatrakcyjnienia zajęć z geometrii analitycznej w przestrzeni oraz motywacja do połączenia lekcji matematyki z programowaniem w języku Java

Edycja 2013

I nagroda

Joanna Sęk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Geometria dziewięciu punktów narzędziem do diagnozowania i rozwijania umiejętności matematycznych uczniów; promotor: dr Joanna Major

Edycja 2012

I nagroda

Anna Danek-Rzeszowska, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Fałszywe przekonania sześcioklasistów i gimnazjalistów odnoszące się do matematyki w szkole; promotor: dr hab. Marianna Ciosek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Edycja 2011

I nagroda

Joanna Stróżyk, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Matematyka w nawigacji – propozycja warsztatów dla młodzieży w ramach kursów żeglarskich; promotor: dr hab. Maria Korcz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

II nagroda

Roman Rudziński, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska pt. Programowanie na lekcjach matematyki; promotor:  dr Piotr Zarzycki

Wyróżnienia – ex aequo

Sylwia Dąbrowska, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Zastosowanie współczesnych koncepcji kształcenia w projektach dydaktycznych opracowania trójkątów w szkole podstawowej;  promotor:  dr Halina Pieprzyk

Edyta Wołtosz, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Merytoryczne i logiczne preferencje uczniów liceum w procesie korekty fałszywych stwierdzeń; promotor: dr hab. Maciej Klakla, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Edycja 2010

I nagroda

Justyna Suder, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Merytoryczne i logiczne preferencje uczących sięw procesie korekty fałszywych stwierdzeń; promotor: dr hab. Maciej Klakla, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

II nagroda - ex aequo

Dorota Kluczykowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Pojęcie liczby w historii i na poszczególnych etapach nauczania szkolnego; promotor: dr hab. Magdalena Jaroszewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Włodarczak, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Równania algebraiczne w historii i na różnych etapach nauczania szkolnego; promotor: dr hab. Magdalena Jaroszewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Edycja 2009

I nagroda

Marta Korczyk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Dydaktyczne koncepcje kształtowania pojęcia wyrażenia algebraicznego w podręcznikach matematyki dla różnych typów szkół; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

II nagroda

Anna Jurewicz, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Badanie wpływu wizualizacji na dostrzeganie i zapisywanie regularności przez uczniów na różnym poziomie rozwoju intelektualnego; promotor: dr Lidia Zaręba

Wyróżnienie

Ewelina Holender-Wilczkiewicz, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. O integracji matematyki ze sztuką i informatyką na przykładzie cyklu lekcji w klasie VI z mozaikami M. C. Eschera; promotor: dr Aleksandra Urbańska

Edycja 2008

I nagroda

Dominika Woźniak, absolwentka UAM w Poznaniu, praca magisterska pt. Przygotowanie przez wyższe studia matematyczne do nauczania rachunku prawdopodobieństwa w szkole; promotor: dr Aleksandra Maciejewska

II nagroda – ex aequo

Lucyna Matusik, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Pojęcie funkcji w nauczaniu matematyki a typy zadań w koncepcji realistyczno-problemowej; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

Anna Pająk, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca magisterska pt. Koncepcje wprowadzania procentów we współczesnym nauczaniu matematyki; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

Edycja 2004

I nagroda

Katarzyna Radoń, absolwentka AP w Krakowie (praca magisterska pt. Odkrywanie i formułowanie twierdzeń przez uczniów szkoły średniej; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

Wyróżnienia - ex aequo

Małgorzata Drozdowicz, absolwentka WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, praca magisterska pt. Rola zadań tekstowych w integrowaniu treści i metod we współczesnych projektach dydaktycznych dla klas I-III; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

Magdalena Glac, absolwentka AP w Krakowie, praca magisterska pt. Realizacja ścieżek edukacyjnych w projekcie Matematyka 2001 na drugim etapie kształcenia; promotor: dr hab. Bogdan Jan Nowecki

Halina Zbijowska, absolwentka AP w Krakowie, praca magisterska pt. Rola komputera w rozwiązywaniu problemów matematycznych; promotor: prof. dr hab. Henryk Kąkol

Edycja 2002

I nagroda – ex aequo

Barbara Dubiecka-Kruk, absolwentka AP w Krakowie, praca magisterska pt. Rola kalkulatorów graficznych w procesie rozwiązywania zadań matematycznych; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

Tomasz Karolak, absolwent UAM w Poznaniu, praca magisterska pt. Dostrzeganie i wykorzystanie analogii w rozumowaniach matematycznych na różnych poziomach nauczania; promotor: prof. dr hab. Maria Korcz

Edycja 2000

II nagroda

Jerzy Rogowski, absolwent AP w Krakowie,praca magisterska pt. Wykorzystanie grafów w nauczaniu matematyki; promotor: dr hab. Bogdan Jan Nowecki

(Uwaga: I nagrody nie przyznano)

Edycja 1999

I nagroda

Agata Dąbrowska, absolwentka WSP w Krakowie, praca magisterska pt. Strefy możliwości i najbliższych możliwości przy kształtowaniu pojęcia dziesiątkowego systemu pozycyjnego; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

II nagroda

Irena Bryk, absolwentka WSP w Rzeszowie, praca magisterska pt. Operatywne rozumienie pojęcia funkcji przez uczniów szkoły podstawowej; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

Edycja 1996

I nagroda

Gabriela Gędoś, absolwentka WSP w Krakowie, praca magisterska pt. Weryfikacja koncepcji czynnościowo-realistycznej nauczania ułamków w szkole podstawowej; promotor: dr Maria Sznajder

II nagroda

Jolanta Michalak, absolwentka WSP w Krakowie, praca magisterska pt. Zaokrąglanie trójkątów i czworościanów foremnych. Propozycja do pracy w szkolnym kole matematycznym; promotor: dr Maciej Klakla

Edycja 1995

I nagroda

Lidia Kusion, absolwentka WSP w Krakowie, praca magisterska pt. Symbol literowy w nauczaniu matematyki; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

II nagroda

Bożena Pawlik, absolwentka WSP w Krakowie, praca magisterska pt. Nauczanie geometrii w klasie VII wspomagane programem Cabri; promotor: prof. dr hab. Stefan Turnau

III nagroda

Katarzyna Koś, absolwentka WSP w Rzeszowie, praca magisterska pt. Realistyczne nauczanie procentów w matematyce szkolnej; promotor: prof. dr hab. Helena Siwek

Edycja 1993

I nagroda

Marzena Iskra, absolwentka UAM w Poznaniu, praca magisterska pt.Kształtowanie pojęcia liczby w podręcznikach matematyki dla szkoły podstawowej; promotor: prof. Wanda Nowak

Edycja 1992

I nagroda

Paweł Rudecki, absolwent UAM w Poznaniu, praca magisterska pt. Strategia rozwiązywania wybranych problemów matematycznych; promotor: prof. Wanda Nowak

II nagroda

Monika Viwegier, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Analiza porównawcza rozumowań matematycznych i argumentacji związanych z pojęciem równoliczności u uczniów klas IV, V, VI i VIII szkoły podstawowej; promotor: prof. dr Anna Sierpińska

Wyróżnienie

Witold Pająk, absolwent WSP w Krakowie, praca magisterska pt. Rola twierdzeń z “luką w założeniach” w kształtowaniu umiejętności rozumowania redukcyjnego u uczniów klas końcowych szkoły podstawowej i średniej; promotor: dr hab. Bogdan Jan Nowecki