Wyniki kolejnych edycji konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Edycja 2022 (LVI)
 

I nagroda

Jakub Woźnicki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. On some problems in fluid mechanics; promotorzy: prof. dr hab. Piotr Gwiazda (IM PAN) i prof. dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda (UW)

II nagroda - ex aequo

Miłosz Baraniewicz, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Sploty funkcji izotropowych i złożone miary Poissona; promotor: dr hab. inż. Kamil Kaleta, prof. uczelni (PWr)

Jacek Wszoła, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Ciągi o kształcie dzwonu; promotor: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki, prof. uczelni (PWr)

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Marcel Bielówka, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, praca magisterska pt. Using reinforcement learning for strategic scheduling of electric microgrid's actions; promotor: prof. dr hab. Bogumił Kamiński (SGH)

Michał Borowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Boundedness of Wolff-type potentials and solutions to problems with irregular data; promotor: dr. hab. Iwona Chlebicka (UW)

Nadia Kluz, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca licencjacka pt. Empiryczny rozkład zer pochodnych losowych wielomianów; promotor: dr hab. Kamil Szpojankowski, prof. uczelni (PW)

Tomasz Kostrzewa, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Convergence scheme in CRR model: barrier options; promotor: dr Michał Wiśniewolski (UW)

UWAGA. W edycji 2022 (LVI) w pracach Jury nie brali udziału jurorzy - Piotr Gwiazda i Mateusz Kwaśnicki.

 

Edycja 2021 (LV)
 

I nagroda - ex aequo

Maciej Bartczak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Majoryzacja Schura dla entropii sum niezależnych zmiennych wykładniczych; promotor: prof. dr hab. Rafał Latała (UW)

Szymon Zwara, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. On the entropy of Gaussian quadratic forms; promotor: dr hab. Piotr Nayar (UW)

II nagroda - nie przyznano

III nagroda

Krzysztof Banecki, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska pt. Coalescent models for estimating phylogenetic trees; promotor: dr hab. Grzegorz Rempała (PW)

Wyróżnienia - ex aequo

Tamara Frączek, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca licencjacka pt. Czasy silnie stacjonarne i łańcuchy Markowa; promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (UWr)

Agata Lonc, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Matematyczne modelowanie rozprzestrzeniania się bakterii w sieci międzyszpitalnej; promotor: dr. hab., prof UW Monika Piotrowska (UW)

Alicja Matulewicz, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Analiza modelu przeciwnowotworowej komórkowej reakcji odpornościowej; promotor: prof. dr hab.Urszula Foryś (UW)

Michał Pawłowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Matroid optimization under uncertainty; promotor: dr Marek Adamczyk (UW)

Adrian Wielgos, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska pt. Teoria istnienia rozwiązań dla quasi-statycznych modeli lepkoplastyczności; promotor: dr Konrad Kisiel (PW)

                          

Edycja 2020 (LIV)
 

I nagroda - ex aequo

Stanisław Cichomski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Coherent distributions: examination of some open problems; promotor: dr John Noble (UW)

Tomasz Cąkała, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Filtr cząsteczkowy z repróbkowaniem Poissonowskim; promotor: prof. dr hab. Wojciech Niemiro (UW)

II nagroda

Mikołaj Słupiński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Hidden Markov Models in ultra-high frequency time series processing; promotor: dr hab. Paweł Lorek (UWr)

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Oliwier Biernacki, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Random walks in random environment:ruin probability in ballistic regime; promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski (UWr)

Kajetan Janiak, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Mathematical modeling of radiation-augmented T-cell extravasation; promotorzy: dr. hab. Monika Piotrowska (UW), dr hab. Jan Poleszczuk (IBiB PAN)

Monika Jędrzejkowska, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Numerical methods for nonlocal differential equations ; promotor: dr hab. inż. Łukasz Płociniczak (PWr)

Martyna Wiśniewska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Model Lee-Cartera; promotor: dr Marek Arendarczyk (UWr)

 

 

                                 

Edycja 2019 (LIII)
 

I nagroda

Jakub Skrzeczkowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Differentiability of solutions to perturbed structured population models with respect to perturbation parameter; promotor: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

II nagroda - ex aequo

Agnieszka Zięba, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska pt. Prawie algebraizacja (kwadratowych) harnessów; promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

Krzysztof Kępczyński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Asymptotics of supremum distribution of two-dimensional Gaussian processes; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

III nagroda - nie przyznano

Wyróżnienia - ex aequo

Jakub Madej, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, praca magisterska pt. Ubezpieczenia grupowe dla zależnych czasów życia; promotor: dr hab. inż. Marek Kałuszka

Mateusz Śliwiński, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca licencjacka pt. Dyskretne półgrupy Feynmana-Kaca; promotor: dr hab. inż., prof. PWr Kamil Kaleta

                                                                                                                                                                                                                    

Edycja 2018 (LII)
 

I nagroda

Bartłomiej Polaczyk, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Concentration of the empirical spectral distribution of random matrices with dependent entries; opiekun naukowy: dr hab., prof. UW Radosław Adamczak

II nagroda

Paweł Nałęcz-Jawecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Propagacja, rekoneksje i zanik frontów biegnących w geometriach modelujących kształt neuronów; opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki i prof. dr hab. Piotr Mucha

III nagroda

Maciej Miśta, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Czasy trafienia w zbiory dla procesów Lévy'ego na prostej; opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Grzywny

Wyróżnienia - ex aequo

Krzysztof Banecki, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca pt. Transformacja Radona - teoria i zastosowania; opiekun naukowy: dr Łukasz Błaszczyk

Katarzyna Cytlak i Natalia Jankowska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wspólna praca pt. Wpływ opóźnienia na dynamikę relacji pesymista-optymista; opiekun naukowy: prof. dr hab. Urszula Foryś

 

 

                                                                                                                                        Edycja 2017 (LI)
                                                                                                                                Zastosowania matematyki

I nagroda

Michał Ciach, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Modelowanie reakcji dysocjacji białek w spektrometrii masowej; opiekun naukowy: prof.dr hab. Anna Gambin

II nagroda - nie przyznano

III nagroda - ex aequo

Katarzyna Jabłońska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Reprezentacje liniowe grup i ich zastosowanie w genetyce; opiekun naukowy: dr Ewa Cygan

Łukasz Maziarka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz - teoria, zastosowania, symulacje; opiekun naukowy: dr Dariusz Zawisza

 

 

 

 

                                                                                                                                          Edycja 2016 (L)

Teoria prawdopodobieństwa

I nagroda - nie przyznano

II nagroda

Bartosz Sobolewski, Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, praca pt. Odporne testy permutacyjne; opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Szkutnik

III nagroda - nie przyznano
 

Zastosowania matematyki

I nagroda

Łukasz Błaszczyk, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca pt. Metody oszczędnego próbkowania w algebrze kwaternionów; opiekun naukowy: dr Agnieszka Badeńska

II nagroda

Kajetan Muszyński i Paweł Nałęcz-Jawecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Funkcja potencjału a ewolucyjna stabilność strategii w układach o skończonej liczbie graczy; opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Miękisz

III nagroda - ex aequo

Justyna Kemska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Nowy test badający zgodność z rozkładem dwuwymiarowym normalnym; opiekun naukowy: dr Grzegorz Wyłupek

Elżbieta Zazulak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Matematyczne aspekty skal muzycznych; opiekun naukowy: dr hab. Marta Kosek

 

 

 

 

 

Edycja 2015 (XLIX)

Teoria prawdopodobieństwa

I nagroda - nie przyznano

II nagroda

Tomasz Juszczyszyn, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Funkcje i wartości własne podporządkowanych ruchów Browna; opiekun naukowy: dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki

III nagroda - ex aequo

Mariusz Olszewski, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Błądzenie losowe na grafie Sierpińskiego; opiekun naukowy: dr inż. Kamil Kaleta

Mateusz Rapicki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. A maximal inequality for stochastic integral; opiekun naukowy: dr hab. Adam Osękowski

Wyróżnienia

Rafał Meller, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Extremal particles in branching processes; opiekun naukowy: dr Piotr Miłoś

Agnieszka Piliszek, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca pt. Charakteryzacje niezależnościowe rozkładów gamma i Kummera; opiekun naukowy: prof. dr hab. Jacek Wesołowski

Zastosowania matematyki

I nagroda - nie przyznano

II nagroda

Grzegorz Łoś, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Zastosowanie błądzenia przypadkowego do testowania generatorów liczb pseudolosowych; opiekun naukowy: dr Paweł Lorek

III nagroda

Tomasz Dąbrowski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Wykorzystanie metod symulacji Monte Carlo łańcuchów Markowa do implementacji bayesowskich modeli wyznaczania rezerw szkodowych w ubezpieczeniach; opiekun naukowy: prof. dr hab. Ryszard Szekli

Wyróżnienia

Katarzyna Staniewicz, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Wykrywanie punktu zmiany w danych akcelerometrycznych w oparciu o modelowanie za pomocą mieszanek; opiekun naukowy: dr Andrzej Dąbrowski

Marta Wolnowska, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. Nowy nieparametryczny test w problemie testowania niezależności; opiekun naukowy: dr Grzegorz Wyłupek

 

 

 

 

Edycja 2014 (XLVIII)

I nagroda

MIchał Strzelecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Nierówności dla funkcji sprzężonych i martyngałów; promotor: dr hab. Adam Osękowski

II nagroda - ex aequo

Piotr Dyszewski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Losowe równanie różnicowe w przypadku ciężkoogonowym; promotor: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski

Marek Skarupski, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Combined optimal stopping algorithms; promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szajowski

III nagroda - ex aequo

Małgorzata Pakuła, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Multi-skill staffing algorithms in call centers; promotorzy: prof. Ger Koole z Vrije Universiteit Amsterdam i dr Andrzej Olbryś

Roman Stasiński, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca licencjacka pt. Rozwinięcie wokół równowagi szczegółowej dla rozkładu stacjonarnego w modelu autorepresji genu; promotor: dr hab. Jacek Miękisz

Marta Strzelecka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Problem izoperymetryczny dla miary wykładniczej; promotor: prof. dr hab. Rafał Latała

Tomasz Żórawik, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Stochastyczna reprezentacja uogólnionych równań Kołmogorowa; promotor: dr hab. Marcin Magdziarz

 

 

 

Edycja 2013 (XLVII)

I nagroda - ex aequo

Kamil Bogus, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Oszacowania gęstości prawdopodobieństw przejścia dla procesów Bessela na półprostych; promotor: dr Jacek Małecki

Jacek Podlewski, Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, praca magisterska pt. Minimalizacja ryzyka empirycznego w problemach odwrotnych; promotor: dr hab. Zbigniew Szkutnik

II nagroda - nie przyznano

III nagroda - ex aequo

Michał Bosy, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Estymatory największej wiarygodności w rodzinach wykładniczych, promotorzy: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, dr hab. Maciej Wilczyński

Wojciech Ganczarek, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska pt. Mathematical Models for Epidemic Spreading on Complex Networks, promotor: dr Dominik Kwietniak

Tomasz Jetka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Nitrogen Assimilation in Escherichia Coli: how do Cells Process Information, promotorzy: dr Michał Komorowski, prof. dr hab. Jacek Miękisz

Wyróżnienia

Bartłomiej Miziński, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Zastosowanie korelacji przestrzennych w prognozowaniu lokalnych zmian poziomu oceanu, promotorzy: dr hab. Tomasz Niedzielski, dr hab. Krzysztof Topolski

Piotr Sobczyk, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Ukryte łańcuchy Markowa i ich zastosowanie do wykrywania sekwencji kodujących białko w genomach prokariotycznych, promotorzy: dr Paweł Błażej, dr hab. Krzysztof Topolski

 

 

 

 

 

Edycja 2012 (XLVI)

I nagroda – nie przyznano

II nagroda – ex aequo

Marta Bech, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Stable feature selection methods; promotor: dr inż. Adam Zagdański

Paweł Zwoleński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,  praca magisterska pt. Asymptotyka rozwiązań  równań transportu opisujących dwufazowy model cyklu komórkowego; promotor: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki

III nagroda – ex aequo

Rafał Baranowski, Wydział Matematyki i  Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca magisterska pt. Teoria Hunta dla zespolonych półgrup miar; promotor: prof. dr hab. Paweł Głowacki  oraz  Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Rzadka analiza składowych głównych; promotor: dr hab. inż. Małgorzata Bogdan

Paulina Pabiańska, Wydział Matematyki i  Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, praca magisterska pt. Zastosowanie teorii gier w analizie zjawiska „szarej strefy” gospodarki; promotor: prof. drab. Aleksandra Orpel

Łukasz Skowronek, Wydział Matematyki i  Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska pt. Defaultable bond pricing models extending Merton and Longstaff-Schwartz approach; promotor: prof. dr hab. Piotr Kobak

Hubert Szymanowski, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska pt. Testy zgodności dla nieprecyzyjnych danych; promotor: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

 

 

 

Edycja 2011 (XLV)

I nagroda

Tomasz Tkocz,Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt.Miara Gaussowska jednokładnych obrazów zbiorów wypukłych rotacyjnie niezmienniczych w C^n; promotor: prof. dr hab. Rafał Latała

II nagroda – ex aequo

Jakub Chorowski, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt.Rozkłady trafienia hiperbolicznego ruchu Browna; promotor: dr Jacek Małecki

Agata Sakowicz, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, praca magisterska  pt.Konstrukcje pewnych harnessów kwadratowych; promotor: dr Wojciech Matysiak

Paulina Szymańska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca magisterska pt. Modelowanie procesu samoregulacji genu; promotor: dr hab. Jacek Miękisz

III nagroda – ex aequo

Łukasz Płócinniczak, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt.Mathematical Models of Corneal Topography; promotor: prof. dr hab. Wojciech Okrasiński

Bartłomiej Ząber, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska pt.Waiting times distribution in call blending models; promotor: prof. Ger Koole

Wyróżnienia

Damian Brzyski, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska pt. Wykorzystanie teorii łańcuchów Markowa w modelowaniu wyników drużyn piłkarskich polskiej ekstraklasy; promotor: dr Krzysztof Ciesielski

Wojciech Cygan,Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego,praca magisterska pt.Asymptotic of the Green function for subordinated random walk; promotor: prof. dr hab. Alexandr Bendikov

Jadwiga Józefczyk, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Testowanie symetrii; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Inglot

Adam Kurpisz, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, praca magisterska pt. Optymalna strategia zatrzymania dla problemu propagacji informacji; promotor: prof. dr hab. Michał Morayne

 

WYNIKI POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU  pod adresem      http://www.math.uni.wroc.pl/ptm/index.php/Konkurs/Laureaci