Laureaci

Rok Laureat Nagroda Opis Afiliacjaikona sortowania
1999 Marek Kałuszka nagroda im. Hugona Steinhausa

Za zespół prac ze statystyki matematycznej

Politechnika Łódzka
1985 Włodzimierz Krysicki nagroda im. Witolda Pogorzelskiego Politechnika Łódzka
1987 Marek Kałuszka nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Łódzka
1984 Lesław Gajek nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Łódzka
1986 Józef Hawlicki nagroda im. Samuela Dicksteina Przemyśl
2003 Jerzy Jezierski nagroda im. Stefana Banacha

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w zakresie topologii i nieliniowej analizy matematycznej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2016 Jakub Konieczny nagroda PTM dla młodych matematyków

Za cykl trzech prac z zakresu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej

University of Oxford, UK
2018 Marek Rutkowski nagroda im. Hugona Steinhausa

Za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod stochastycznych w modelowaniu rynków finansowych

University of Sydney, Australia & Politechnika Warszawska
1973 Piotr Besala nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Gdański
1974 Andrzej Jankowski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Gdański