Laureaci

Rok Laureat Nagroda Opis Afiliacjaikona sortowania
1989 Lesław Gajek nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Politechnika Łódzka
1999 Marek Kałuszka nagroda im. Hugona Steinhausa

Za zespół prac ze statystyki matematycznej

Politechnika Łódzka
1985 Włodzimierz Krysicki nagroda im. Witolda Pogorzelskiego Politechnika Łódzka
1987 Marek Kałuszka nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Łódzka
1984 Lesław Gajek nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Łódzka
1986 Józef Hawlicki nagroda im. Samuela Dicksteina Przemyśl
2003 Jerzy Jezierski nagroda im. Stefana Banacha

Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w zakresie topologii i nieliniowej analizy matematycznej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2021 Irena Lasiecka nagroda im. Hugona Steinhausa

Za wkład w rozwój matematycznych podstaw teorii sterowania dla modeli z parametrami rozłożonymi i ich zastosowań w mechanice ośrodków ciągłych i technice

University of Memphis, USA
2016 Jakub Konieczny nagroda PTM dla młodych matematyków

Za cykl trzech prac z zakresu kombinatoryki addytywnej i teorii ergodycznej

University of Oxford, UK
2018 Marek Rutkowski nagroda im. Hugona Steinhausa

Za całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod stochastycznych w modelowaniu rynków finansowych

University of Sydney, Australia & Politechnika Warszawska