Laureaci

Rok Laureat Nagroda Opis Afiliacjaikona sortowania
2001 Mieczysław Mastyło nagroda im. Stefana Banacha

Za prace z analizy funkcjonalnej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1992 Marek Nawrocki nagroda im. Stefana Banacha

Za prace z zakresu nieliniowych równań parabolicznych opublikowane w latach 1989-91

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1997 Andrzej Ruciński nagroda im. Wacława Sierpińskiego

Za prace z teorii struktur losowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Stanisław Szufla nagroda im. Tadeusza Ważewskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1971 Roman Taberski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1997 Roman Murawski nagroda im. Samuela Dicksteina

Za publikacje z zakresu filozofii i historii matematyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1994 Dariusz Bugajewski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Lech Maligranda nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1973 Marek Karpiński nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1972 Lech Drewnowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu