Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1984 Feliks Przytycki nagroda im. Tadeusza Ważewskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1984 Leon Jeśmanowicz nagroda im. Hugona Steinhausa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1984 Stanisław Dobrzycki nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1984 Jan Tryba nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Gdański
1984 Marek Słaby nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1984 Ryszard Szwarc nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1984 Lesław Gajek nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Łódzka
1984 Włodzimierz Charatonik nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1983 Tomasz Byczkowski nagroda im. Stefana Banacha Politechnika Wrocławska
1983 Tomasz Rolski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski