Laureaci

Rok Laureat Nagroda Opis Afiliacjaikona sortowania
1956 Stanisław Knapowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2013 Bartosz Naskręcki nagroda PTM dla młodych matematyków

Za cykl prac z arytmetyki krzywych eliptycznych i teorii form modułowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1979 Ryszard Urbański nagroda im. Zygmunta Janiszewskiego

Za prace opublikowane w latach 1976 i 1977

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Witold Mozgawa nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1948 Tadeusz Ważewski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1950 Stanisław Gołąb nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1951 Włodzimierz Wrona nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1993 Mirosław Baran nagroda im. Stanisława Zaremby

Za prace z zakresu pluripotencjału opublikowane w roku 1992

Uniwersytet Jagielloński
2007 Zbigniew Błocki nagroda im. Stanisława Zaremby

Za serię publikacji dotyczących zespolonego operatora Monge'a-Ampere'a

Uniwersytet Jagielloński
1998 Sławomir Kołodziej nagroda im. Stanisława Zaremby

Za prace z teorii pluripotencjału

Uniwersytet Jagielloński