Laureaci

Rok Laureat Nagroda Opis Afiliacjaikona sortowania
1993 Mirosław Baran nagroda im. Stanisława Zaremby

Za prace z zakresu pluripotencjału opublikowane w roku 1992

Uniwersytet Jagielloński
2007 Zbigniew Błocki nagroda im. Stanisława Zaremby

Za serię publikacji dotyczących zespolonego operatora Monge'a-Ampere'a

Uniwersytet Jagielloński
1998 Sławomir Kołodziej nagroda im. Stanisława Zaremby

Za prace z teorii pluripotencjału

Uniwersytet Jagielloński
1952 Mirosław Krzyżański nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1966 Włodzimierz Mlak nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Jagielloński
1996 Marian Mrozek nagroda im. Wacława Sierpińskiego

Za prace z dziedziny układów dynamicznych

Uniwersytet Jagielloński
1960 Zdzisław Opial nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1988 Wiesław Pawłucki nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1972 Andrzej Pelczar nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1977 Wiesław Pleśniak nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Jagielloński