Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1981 Nicole Tomczak-Jaegerman nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Warszawski
1981 Tadeusz Iwiński nagroda im. Witolda Pogorzelskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1980 Edward Dobrowolski nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Wrocławski
1980 Michał Misiurewicz nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1980 Stanisław Szufla nagroda im. Tadeusza Ważewskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Zofia Krygowska nagroda im. Samuela Dicksteina Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
1980 Adam Paszkiewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Łódzki
1980 Witold Mozgawa nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1980 Lech Maligranda nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1980 Ryszard Frankiewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk