Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1952 Czesław Ryll-Nardzewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1953 Stanisław Hartman nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1953 Helena Rasiowa nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1953 Jacek Szarski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1954 Zygmunt Charzyński nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Łódzki
1954 Tadeusz Leżański nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1954 Jerzy Łoś nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1955 Zygmunt Butlewski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1955 Bronisław Knaster nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1955 Witold Wolibner nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski