Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1979 Stanisław J. Szarek nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1979 Mieczysław Kula nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1979 Wojciech Kucharz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1979 Andrzej Korzeniowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1979 Marek Jarnicki nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Jagielloński
1979 Jacek Cygan nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1979 Ryszard Urbański nagroda im. Zygmunta Janiszewskiego

Za prace opublikowane w latach 1976 i 1977

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1978 Henryk Iwaniec nagroda im. Wacława Sierpińskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1978 Daniel Simson nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1978 Aleksander Weron nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Politechnika Wrocławska