Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1976 Lech Górniewicz nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1976 Piotr Mankiewicz nagroda im. Wacława Sierpińskiego Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Antoni Wawrzyńczyk nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1976 Wiesław Zięba nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1976 Zofia Smólska-Adamowicz nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Michał Misiurewicz nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1976 Henryk Kotlarski nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1976 Adam Emeryk nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1976 Jerzy Dydak nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1977 Lech Drewnowski nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu