Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1984 Stanisław Dobrzycki nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1984 Jan Tryba nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Gdański
1984 Marek Słaby nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1984 Ryszard Szwarc nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1984 Lesław Gajek nagroda PTM dla młodych matematyków Politechnika Łódzka
1984 Włodzimierz Charatonik nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1985 Kazimierz Alster nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1985 Wojciech Banaszczyk nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Łódzki
1985 Anna Kamińska nagroda im. Tadeusza Ważewskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1985 Andrzej Skowroński nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu