Laureaci

Rok Laureat Nagroda Opis Afiliacjaikona sortowania
1952 Czesław Ryll-Nardzewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1993 Ryszard Szwarc nagroda im. Stefana Banacha

Za prace dotyczące wielomianów ortogonalnych opublikowane w latach 1990-92

Uniwersytet Wrocławski
1955 Witold Wolibner nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1972 Wojbor A. Woyczyński nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1975 Bogdan Węglorz nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Wrocławski
2008 Roman Duda nagroda im. Samuela Dicksteina

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki polskiej

Uniwersytet Wrocławski
2005 Agnieszka Wojciechowska nagroda im. Samuela Dicksteina

Za wieloletnią pracę popularyzatorską w zakresie matematyki.

Uniwersytet Wrocławski
2003 Witold Więsław nagroda im. Samuela Dicksteina

Za osiągnięcia w dziedzinie historii matematyki i popularyzacji matematyki

Uniwersytet Wrocławski
2000 Jarosław Bartoszewicz nagroda im. Hugona Steinhausa

Za zespół prac ze statystyki matematycznej

Uniwersytet Wrocławski
1991 Jan Waszkiewicz nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Wrocławski