Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1952 Czesław Ryll-Nardzewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1951 Adam Bielecki nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1951 Hugo Steinhaus nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1951 Włodzimierz Wrona nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1950 Stanisław Gołąb nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1950 Jan Mikusiński nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Śląski w Katowicach
1950 Roman Sikorski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1949 Stanisław Mazur nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Warszawski
1949 Andrzej Mostowski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1949 Zygmunt Zahorski nagroda im. Stanisława Zaremby Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk