Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1948 Edward Marczewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1948 Władysław Orlicz nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1948 Tadeusz Ważewski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1947 Mieczysław Biernacki nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1947 Karol Borsuk nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1947 Franciszek Leja nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwesytet Jagielloński
1946 Kazimierz Kuratowski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1946 Hugo Steinhaus nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1946 Wacław Sierpiński nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski