1% należnego podatku dochodowego za rok 2019 dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego

1% należnego podatku dochodowego  za rok 2019 dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Polskie Towarzystwo Matematyczne uzyskało w 2007 roku status OPP, dzięki czemu może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspiera badania matematyczne i zastosowania matematyki, krzewi kulturę matematyczną, dba o wspieranie edukacji matematycznej i popularyzację matematyki w społeczeństwie.
Kto chciałby wesprzeć działalność PTM, może w formularzu PIT za 2019 rok wpisać, że przeznacza 1% podatku dla PTM oraz wpisać numer KRS Stowarzyszenia – 0000042305. Wskazana przez podatnika kwota zostanie przekazana przez US na konto PTM pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie czyli do 30 kwietnia 2020 roku.
ZADECYDUJ SAM  O 1% SWOJEGO PODATKU!

PTM poleca-szkolne materiały dydaktyczne on-line z matematyki

PTM poleca-szkolne materiały dydaktyczne on-line z matematyki

Na następnej stronie zamieszczamy linki do rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne portali edukacyjnych i materiałów dydaktycznych z matematyki w zakresie szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

kj / 06-04-2020

Matematycy o koronawirusie SARS-CoV-2

Matematycy o koronawirusie SARS-CoV-2

W obliczu narastającej pandemii choroby Covid-19 ukazuje się wiele publikacji dotyczących tego katastrofalnego zagrożenia zdrowia i życia. Specjaliści pracujący w różnych dziedzinach nauki połączyli swe siły do walki z koronawirusem. Wśród nich są również matematycy. Na następnej stronie podajemy linki do artykułów popularnonaukowych w prasie oraz do prac naukowych.

kj / 21-03-2020

NOWY TERMIN 5th International Conference on Creative Mathematical Sciences Communication (CMSC), 2-6 lipca 2021, Poznań

NOWY TERMIN 5th International Conference on Creative Mathematical Sciences Communication (CMSC), 2-6 lipca 2021, Poznań
Termin: 
2021-07-02 - 2021-07-06
Miejsce: 
Poznań

W związku z pandemią Covid-19 organizatorzy 5th International Conference on Creative Mathematical Sciences Communication (CMSC), która miała odbyć się  dniach 3-7 lipca 2020 roku w Poznaniu podjęli decyzję o przesunięciu terminu wydarzenia na 2-6 lipca 2021 roku. Szczegółowe informacje na portalu konferencji pod adresem: https://cmsc.wmi.amu.edu.pl/       

kj / 21-05-2020

 

MON ogłasza II edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

MON ogłasza II edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Minister Obrony Narodowej ogłosił II edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę  inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii. Do udziału w konkursie mogą przystąpić absolwenci uczelni polskich, którzy obronili swoje prace nie wcześniej niż 1 października 2018 roku. Prace muszą być napisane w języku polskim i wpisywać się w szeroko rozumianą tematykę cyberbezpieczeństwa lub kryptologii. Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 11 września 2020 roku.
Szczegółowe informacje i regulamin pod adresem: 
www.cyber.mil.pl

18-05-2020

Nagrody European Mathematical Society 2020 przyznane

Nagrody European Mathematical Society 2020 przyznane

Niezależnie od zmiany terminu 8ECM ogłoszono nazwiska laureatów dziesięciu Nagród EMS, Nagrody Felixa Kleina i Nagrody Otto Neugebauera za 2020 rok. Nagrody te przyznawane są w latach organizacji kongresów EMS, a zwycięzców poznajemy dopiero w dniu inauguracji każdego kongresu. Tym razem z uwagi na wyjątkową sytuację lista nagrodzonych młodych matematyków została podana do wiadomości publicznej wcześniej. Z sylwetkami laureatów można zapoznać się na stronie:  https://8ecm.si/news/69

kj / 12-05-2020

 

NOWY TERMIN 8th European Congress of Mathematics, 20-26 June 2021, Portorož, Slovenia

NOWY TERMIN 8th European Congress of Mathematics, 20-26 June 2021, Portorož, Slovenia

W związku z pandemią Covid-19 organizatorzy 8th European Congres of Mathematics, który miał odbyć się  dniach 5-11 lipca 2020 roku w miejscowości Portorož w Słowenii podjęli decyzję o przesunięciu terminu wydarzenia na 20-26 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje pod adresem: https://8ecm.si/news/68

kj / 12-05-2020

LIV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LIV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 54. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LIV Konkurs można składać od 15 czerwca 2020 do 30 września 2020.

kj / 12-05-2020

II edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę ogłoszona

II edycja Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę ogłoszona

Polskie Towarzystwo Matematyczne zaprasza studentów do wzięcia udziału w drugiej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki.Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 października 2020 roku.
Regulamin Konkursu i szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
http://www2.im.uj.edu.pl/ptm/#wilkosz

kj / 29-04-2020

Yuriy Tomilov laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2020

Yuriy Tomilov laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2020

Yuriy Tomilov z Instytutu Matematycznego PAN otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala w 2020 roku. Nagroda imienia zmarłych matematyków krakowskich, profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala jest przyznawana co dwa lata za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów.
Więcej o nagrodzie pod adresem: http://www.matinf.uj.edu.pl/nauka/nagroda-im.-mlaka-i-opiala .
Yuriy Tomilov jest też laureatem tegorocznej Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha:
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/yuriy-tomilov-laureatem-nagrody-g%C5%82%C3%B3wnej-ptm-im-stefana-banacha-za-rok-2019

kj / 07-04-2020

Subskrybuje zawartość