1% należnego podatku dochodowego za rok 2019 dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego

1% należnego podatku dochodowego  za rok 2019 dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Polskie Towarzystwo Matematyczne uzyskało w 2007 roku status OPP, dzięki czemu może korzystać z wielu przysługujących tym organizacjom uprawnień, w tym z możliwości otrzymywania 1% należnego podatku przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspiera badania matematyczne i zastosowania matematyki, krzewi kulturę matematyczną, dba o wspieranie edukacji matematycznej i popularyzację matematyki w społeczeństwie.
Kto chciałby wesprzeć działalność PTM, może w formularzu PIT za 2019 rok wpisać, że przeznacza 1% podatku dla PTM oraz wpisać numer KRS Stowarzyszenia – 0000042305. Wskazana przez podatnika kwota zostanie przekazana przez US na konto PTM pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie czyli do 30 kwietnia 2020 roku.
ZADECYDUJ SAM  O 1% SWOJEGO PODATKU!

PTM poleca-szkolne materiały dydaktyczne on-line z matematyki

PTM poleca-szkolne materiały dydaktyczne on-line z matematyki

Na następnej stronie zamieszczamy linki do rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Matematyczne portali edukacyjnych i materiałów dydaktycznych z matematyki w zakresie szkół podstawowej i ponadpodstawowej.

kj / 06-04-2020

Matematycy o koronawirusie SARS-CoV-2

Matematycy o koronawirusie SARS-CoV-2

W obliczu narastającej pandemii choroby Covid-19 ukazuje się wiele publikacji dotyczących tego katastrofalnego zagrożenia zdrowia i życia. Specjaliści pracujący w różnych dziedzinach nauki połączyli swe siły do walki z koronawirusem. Wśród nich są również matematycy. Na następnej stronie podajemy linki do artykułów popularnonaukowych w prasie oraz do prac naukowych.

kj / 21-03-2020

Yuriy Tomilov laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2020

Yuriy Tomilov laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2020

Yuriy Tomilov z Instytutu Matematycznego PAN otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala w 2020 roku. Nagroda imienia zmarłych matematyków krakowskich, profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala jest przyznawana co dwa lata za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów.
Więcej o nagrodzie pod adresem: http://www.matinf.uj.edu.pl/nauka/nagroda-im.-mlaka-i-opiala .
Yuriy Tomilov jest też laureatem tegorocznej Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha:
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/yuriy-tomilov-laureatem-nagrody-g%C5%82%C3%B3wnej-ptm-im-stefana-banacha-za-rok-2019

kj / 07-04-2020

Dominik Burek laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2019

Dominik Burek laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2019

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2019 rok otrzymał Dominik Burek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za cykl czterech prac z tematyki rozmaitości Calabi-Yau opublikowanych w renomowanych czasopismach matematycznych.

kj / 04-04-2019

Agnieszka Hejna laureatką Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2019

Agnieszka Hejna laureatką Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2019

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2019 rok otrzymała Agnieszka Hejna z Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl pięciu prac z analizy harmonicznej opublikowanych w renomowanych czasopismach matematycznych.

kj / 04-04-2019

Adam Bobrowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2019

Adam Bobrowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2019

Adam Bobrowski z Politechniki Lubelskiej otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki.

kj / 21-03-2020

Yuriy Tomilov laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2019

Yuriy Tomilov laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2019

Yuriy Tomilov  z Instytutu Matematycznego PAN otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za głębokie i szeroko cytowane wyniki w zakresie teorii operatorów i półgrup operatorów na przestrzeniach Banacha oraz ich zastosowania w teorii równań różniczkowych i teorii ergodycznej.
 

kj / 21-03-2020

Hillel Furstenberg i Gregory Margulis laureatami Nagrody Abela za 2020

Hillel Furstenberg i Gregory Margulis laureatami Nagrody Abela za 2020

Decyzją Norweskiej Akademii Nauk Nagrodę Abela za 2020 rok otrzymali Hillel Furstenberg (Hebrew University of Jerusalem, Izrael) i Gregory Margulis (Yale University, New Haven, CT, USA) za prekursorskie zastosowanie metod z dziedzin probabilistyki i układów dynamicznych w teorii grup, teorii liczb i kombinatoryce.
Więcej o laureatach i nagrodzie pod adresem:
https://www.abelprize.no/c53674/seksjon/vis.html?tid=53747&strukt_tid=53674

kj / 18-03-2020

 

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (fot.) została ogłoszona. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Termin nadsyłania dokumentów upływa z dniem 31 marca 2020 roku.
Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu pod adresami:
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#reg

kj / 23-03-2020

Subskrybuje zawartość