14 marca MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MATEMATYKI

14 marca MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MATEMATYKI

W dniu 25 listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbędą się w 2020 roku. Oficjalne uroczystości będą mieć miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu w dniu 13 marca 2020. Mapa przyszłorocznych wydarzeń na świecie dostępna jest na stronie  https://www.idm314.org/ . Tam również można zgłaszać on-line planowane imprezy. Temat przewodni IDM 2020, to MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE.  

kj / 01-12-2019

XVI Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 27 marca 2020, Szczecin-ODWOŁANE

XVI Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 27 marca 2020, Szczecin-ODWOŁANE

W dniu 27 marca 2020 roku w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15, sala 212, odbędzie się doroczne Szczecińskie Kolokwium Matematyczne. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Szczegółowy program spotkania w załączniku.

kj / 09-03-2020

TRÓJGŁOS O HIPOTEZIE RIEMANNA, 12 marca 2020, Warszawa-ODWOŁANY

TRÓJGŁOS O HIPOTEZIE RIEMANNA, 12 marca 2020, Warszawa-ODWOŁANY
Termin: 
2020-03-12
Miejsce: 
Warszawa, MIM UW

W dniu 12 marca 2020 roku w godzinach 15:50-18:10 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w Warszawie, sala 2180 (I piętro), ul. Banacha 2 (wejście od ul. Pasteura)  odbędzie się mini-konferencja zatytułowana Trójgłos o hipotezie Riemanna. Organizatorem wydarzenia jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Imprezę współfinansuje Fundacja mBanku.

kj / 29-02-2020

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja II, 2020

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja II, 2020

Politechnika Łódzka ogłasza II edycję Konkursu im prof. Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki zorganizowanego pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów doktoranckich w dyscyplinie matematyka, których przewód doktorski został zakończony na polskiej uczelni w okresie od 10.04.2018 do 10.04.2020. Nagroda wynosi 10 000 PLN. Termin zgłaszania prac do 15.04.2020.
Szczegółowe informacje pod adresem:
http://www.im.p.lodz.pl/dzialalnoscnaukowa/konkursy.html

kj / 21-02-2020

XII Conference on Mathematical Modelling in Physics and Engineering (MMPE ’20)-ODWOŁANA

XII Conference on Mathematical Modelling in Physics and Engineering (MMPE ’20)-ODWOŁANA
Termin: 
2020-06-22 - 2020-06-24
Miejsce: 
Nieznanice k/ Częstochowy

W dniach 22-24 czerwca 2020 roku w Nieznanicach k/Częstochowy odbędzie się XII Conference on Mathematical Modelling in Physics and Engineering (MMPE’20). Tematyka obrad dotyczy zastosowań matematyki ze szczególnym uwzględnieniem modelowania matematycznego i analizy rozwiązań zagadnień o znaczeniu praktycznym. Organizatorami są Oddział Częstochowski PTM i Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej.
Więcej szczegółów i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
http://im.pcz.pl/konferencja/

kj / 21-02-2020

8th European Congress of Mathematics, 5-11 July 2020, Portorož, Slovenia

8th European Congress of Mathematics, 5-11 July 2020, Portorož, Slovenia

W dniach 5-11 lipca 2020 roku w miejscowości Portorož w Słowenii odbędzie się 8th European Congress of Mathematics. To znaczące wydarzenie matematyczne organizowane jest pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) i odbywa się co cztery lata. Pierwszy ECM miał miejsce w Paryżu w roku 1992, a 6ECM w roku 2012 w Krakowie.
Wszelkie informacje o 8ECM dostępne są na portalu Kongresu pod adresem: https://www.8ecm.si/
Rejestracja: https://www.8ecm.si/for-participants/fees-and-registration
Zgłaszanie minisympozjów do 1-12-2019:
https://www.8ecm.si/open-calls/call-for-minisymposia.

kj / 19-10-2019

XV Konferencja Dydaktyków Matematyki, 20-22 marca 2020, Pobierowo-ODWOŁANA

XV Konferencja Dydaktyków Matematyki, 20-22 marca 2020, Pobierowo-ODWOŁANA
Termin: 
2020-03-20 - 2020-03-22
Miejsce: 
Pobierowo k/ Trzebiatowa

W dniach 20-22 marca 2020 roku w Pobierowie (na Wybrzeżu Trzebiatowskim) odbędzie się XV Konferencja Dydaktyków Matematyki, cykliczna konferencja zatytułowana Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura. MATH&ART.

kj / 20-02-2020

XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2020, Gdańsk

XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2020, Gdańsk

Aaron Naber (fot.) z Northwestern University, USA, wygłosi XXII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego. Odczyt zatytułowany Analysis of Geometric Nonlinear Partial Differential Equations odbędzie się w dniu 15 maja 2020 roku (piątek) o godz. 16:15 w Audytorium nr 2 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk-Oliwa. Szkoła przygotowawcza do wykładu odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2020 roku w Banach Center IM PAN, przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie.
Więcej informacji oraz wspomnienie o Andrzeju Jankowskim (1938-1975) pod adresami:
https://mat.ug.edu.pl/ajml/?lang=pl&year=2020
https://sites.math.northwestern.edu/~anaber/  
https://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=158614  https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aaron_Naber 
https://mat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/ajcv-pl.pdf  
https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/20-introxxii/program

kj / 20-02-2020

Franc Forstnerič i Mei-Chi Shaw laureatami Nagrody Stefana Bergmana za 2019

Franc  Forstnerič i Mei-Chi Shaw laureatami Nagrody Stefana Bergmana za 2019

Franc Forstnerič z Uniwersytetu w Ljubljanie (Słowenia) oraz Mei-Chi Shaw z University of Notre Dame (USA) zostali uhonorowani tegorocznymi Nagrodami Stefana Bergmana. Franca Forstneriča nagrodzono za wieloraki wkład w badania w zakresie analizy zespolonej wielu zmiennych (SCV), geometrii zespolonej oraz analizy geometrycznej. Mei-Chi Shaw otrzymała nagrodę za różnorodny wkład  w rozwój analizy zespolonej wielu zmiennych, równań różniczkowych cząstkowych oraz geometrii Cauchy-Riemanna.
Więcej informacji na portalu AMS pod adresami:
https://www.ams.org/prizes-awards/paview.cgi?parent_id=36
https://www.ams.org/news?news_id=5845

kj / 19-02-2020

Koncert Pera Enflo w Warszawie, 26 lutego 2020

Koncert Pera Enflo w Warszawie, 26 lutego 2020

W dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 18:00 w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie, al. Ujazdowskie 33/35, odbędzie się koncert muzyki klasycznej na skrzypce i fortepian. Wystąpią Per Enflo – fortepian oraz Ralica Petkova – skrzypce. W programie utwory Mozarta, Beethovena oraz Arnaoudova. Per Enflo jest jednym z najwybitniejszych szwedzkich pianistów, a jednocześnie słynnym matematykiem, znanym m. in. z tego, że rozwiązał w 1972 roku problem nr 153 z Księgi Szkockiej, za co otrzymał od Stanisława Mazura w nagrodę żywą gęś. Wstęp wolny.
Więcej o koncercie pod adresem: http://bikpolska.pl/?p=4453&future=all

kj / 09-02-2020

Subskrybuje zawartość