Mariusz Lemańczyk zaproszonym mówcą na ICM 2022

Mariusz Lemańczyk zaproszonym mówcą na ICM 2022

Profesor Mariusz Lemańczyk z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładu na Międzynarodowym Kongresie Matematyków 2022 (International Congress of Mathematicians 2022). Kongres odbędzie się w dniach 6-14 lipca 2022 roku w Sankt Petersburgu, Federacja Rosyjska.
Źródło: portal WMiI UMK

kj / 10-05-2021

 

Ingrid Daubechies wygłosi LORNA CASSELTON MEMORIAL LECTURE 2021, on-line, 13 maja 2021, 5 pm BST, Oxford, UK

Ingrid Daubechies wygłosi LORNA CASSELTON MEMORIAL LECTURE 2021, on-line, 13 maja 2021, 5 pm BST, Oxford, UK

The 7th Lorna Casselton Memorial Lecture, zatytułowany Mathematics and Art Conservation, wygłosi profesor Ingrid Daubechies (fot.) z Duke University, Durham, NC, USA. W latach 2011-2014 Ingrid Daubechies była pierwszą kobietą prezesem Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU). Odczyt odbędzie się on-line via Zoom o godzinie 5 pm BST w czwartek 13 maja 2021. Uczestnictwo jest otwarte, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja na portalu: https://www.stx.ox.ac.uk/event/mathematics-and-art-conservation
Fot. Duke Photography-Les Todd

kj / 10-05-2021

MON ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

MON ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Minister Obrony Narodowej ogłosił III edycję konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę  inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską oraz na najlepszą rozprawę doktorską. W konkursie w kategorii pierwszej mogą wziąć udział osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 roku. Uczestnikami konkursu w kategorii drugiej mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 roku, rozprawę doktorską, na podstawie której nadany został stopień naukowy doktora. Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia do dnia 16 sierpnia 2021 roku w formie papierowej lub elektronicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 43.000 PLN.
Szczegółowe informacje i regulamin pod adresem: www.cyber.mil.pl/edycjaiii/

kj / 10-05-2021

XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, 14-18 września 2021, Iwonicz koło Krosna.

XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, 14-18 września 2021, Iwonicz koło Krosna.
Termin: 
2021-09-14 - 2021-09-18
Miejsce: 
Iwonicz koło Krosna

W dniach 14-18 września 2021 roku w Iwoniczu koło Krosna odbędzie się XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. Organizatorami są Uniwersytet Rzeszowski i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i nowatorskimi zastosowaniami matematyki.
Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu konferencji: http://kkzmbm.mimuw.edu.pl/

kj / 10-05-2021

Wojciech Górny i Marcin Sroka laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2021

Wojciech Górny i Marcin Sroka laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2021

Wojciech Górny z Uniwersytetu Warszawskiego i Marcin Sroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.
Wojciecha Górnego wyróżniono za prace z równań różniczkowych cząstkowych dotyczące zagadnienia najmniejszego gradientu, a Marcina Srokę za prace z analizy geometrycznej dotyczące istnienia i regularności rozwiązań kwaternionowego równania Monge’a-Ampère’a. Dodajmy, że obydwaj laureaci zostali w bieżącym roku uhonorowani Nagrodą PTM dla młodych matematyków.
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/wojciech-g%C3%B3rny-laureatem-nagrody-ptm-dla-m%C5%82odych-matematyk%C3%B3w-za-rok-2020-0    
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/marcin-sroka-laureatem-nagrody-ptm-dla-m%C5%82odych-matematyk%C3%B3w-za-rok-2020

kj / 10-05-2021

Anna Szczepanek i Piotr Bajger laureatami III edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anna Szczepanek i Piotr Bajger laureatami III edycji Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Anna Szczepanek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Piotr Bajger z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami odpowiednio pierwszej i drugiej nagrody w Konkursie o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki.
Więcej informacji pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/?Itemid=155

kj / 10-05-2021

Profesorowie tytularni nominowani w kwietniu 2021

Profesorowie tytularni nominowani w kwietniu 2021

W dniu 6 kwietnia bieżącego roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuły profesorów nauk ścisłych i przyrodniczych dwojgu naukowcom z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Nominacje otrzymali dr hab. Bartosz Klin w dyscyplinie informatyka teoretyczna i dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy!

kj / 27-04-2021

Krzysztof Krupiński laureatem Nagrody Naukowej IM PAN w 2021

Krzysztof Krupiński laureatem Nagrody Naukowej IM PAN w 2021

Krzysztof Krupiński (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki. Nagroda została przyznana za rozwinięcie głębokiej teorii i uzyskanie przełomowych wyników wiążących teorię modeli z dynamiką topologiczną oraz deskryptywną teorią mnogości, w cyklu prac opublikowanych w latach 2010-2020.

kj / 15-04-2021

Piotr Krasoń z Uniwersytetu Szczecińskiego profesorem tytularnym

Piotr Krasoń z Uniwersytetu Szczecińskiego profesorem tytularnym

W dniu 22 marca 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Piotrowi Krasoniowi z Uniwersytetu Szczecińskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 10-04-2021

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w lutym 2021

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w lutym 2021

W lutym bieżącego roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuły profesorów nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka czworgu naukowcom. Nominacje otrzymali: w dniu 11-02-2021 dr hab. Paweł Kolwicz z Politechniki Poznańskiej, w dniu 15-02-2021 dr hab. Massimiliano Daniele Rosini z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,a w dniu 26-02-2021 dr hab. Anna Jaśkiewicz (fot.) z Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. Piotr Kowalski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Gratulujemy!

kj / 21-03-2021

Subskrybuje zawartość