Ogłoszenie wyników XI Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego MATEMATYKA W OBIEKTYWIE, 4 grudnia 2020, godz. 12:00, Szczecin, on-line

Ogłoszenie wyników XI Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego MATEMATYKA W OBIEKTYWIE, 4 grudnia 2020, godz. 12:00, Szczecin, on-line

W dniu 4 grudnia 2020 roku (piątek) o godz.12:00 jury XI Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Matematyka w obiektywie ogłosi swój werdykt. Uroczystość odbędzie się w sposób zdalny (link na stronie internetowej www.mwo.usz.edu.pl ). Do tegorocznej edycji konkursu  zgłoszono ponad 12 tysięcy prac fotograficznych ze wszystkich regionów Polski, a także wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich (m. in. z Niemiec, Francji, Irlandii, USA), 12 tysięcy fotografii pięknych i jednocześnie zachwycających niezwykłą umiejętnością dostrzegania matematyki w przyrodzie czy dziełach rąk ludzkich. Zapraszamy do galerii nagrodzonych i wyróżnionych fotografii oraz do wysłuchania wykładów popularno-naukowych oraz koncertu. 

kj / 02-12-2020

Komisja Europejska o równości płci wśród naukowców

Komisja Europejska o równości płci wśród naukowców

Komisja Europejska, zgodnie z celami programu Horizon Europe, zamierza od roku 2021 zająć się opracowaniem skutecznego planu mającego na celu zrównanie szans kobiet i mężczyzn w dziedzinach badań naukowych i innowacji technicznych. Propozycja ta została zgłoszona w komunikacie Nowa ERA dla badań i rozwoju– COM(2020)628. Komisja Europejska stwierdza, że pomimo ciągłej dbałości o wdrażanie polityki równouprawnienia płci w dziedzinie badań i rozwoju, postępy są powolne i nadal niewystarczające.
Szerzej na ten temat pod adresami:
https://letsgeps.eu/2020/10/gender-equality-plans-as-eligibility-criterion-in-horizon-europe/
https://letsgeps.eu/wp-content/uploads/2020/10/090166e5ccc86ea5.pdf

kj / 01-12-2020

Marta Lewicka uhonorowana tytułem Fellow of the AMS

Marta Lewicka uhonorowana tytułem Fellow of the AMS

Marta Lewicka (fot.), profesor University of Pittsburgh, USA  została uhonorowana tytułem Fellow of the American Mathematical Society (AMS), Class of 2021, za wyniki w dziedzinie równań różniczkowych cząstkowych i rachunku wariacyjnego, z zastosowaniami w mechanice ośrodków ciągłych. Profesor Lewicka jest członkinią Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.
Źródło:  https://www.ams.org/news?news_id=6443&utm_source=Informz&utm_medium=email&utm_campaign= Informz%20Mailing &_zs=Uc3BH1&_zl=aPE36
https://www.ams.org/fellows_by_year.cgi?year=2021

kj /  28-11-2020

XXVII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 1 grudnia 2020, Poznań, on-line

XXVII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 1 grudnia 2020, Poznań, on-line

W dniu 1 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się zdalnie XXVII Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Grafy bez długich indukowanych ścieżek wygłosi dr hab., prof. UW Marcin Pilipczuk (fot.) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Więcej informacji oraz link do spotkania pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego

kj / 26-11-2020

XIV Święto Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim, 8 grudnia 2020, Katowice, on-line

XIV Święto Liczby Pi na Uniwersytecie Śląskim, 8 grudnia 2020, Katowice, on-line

W dniu 8 grudnia 2020 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się 14. edycja Święta Liczby Pi. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Oddziałem Górnośląskim PTM. W tym roku, z uwagi na sytuację sanitarną, impreza zostanie przeprowadzona w wersji on-line m. in. za pomocą platformy Zoom, a transmisje wykładów można będzie obejrzeć na YouTube.
Szczegółowe informacje pod adresem: swietopi.us.edu.pl

kj / 24-11-2020

XXVIII Wykład im. Władysława Orlicza, 17 listopada 2020, Poznań, on-line via Zoom

XXVIII Wykład im. Władysława Orlicza, 17 listopada 2020, Poznań, on-line via Zoom

Profesor Jarosław Wiśniewski (fot.) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi XXVIII Uroczysty Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. Odczyt zatytułowany Działanie grupy multyplikatywnej i geometria odwracania macierzy odbędzie się zdalnie w dniu 17 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 11:00.
Link do spotkania: https://zoom.us/j/96533640875
ID: 965 3364 0875
Więcej informacji pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza  

kj / 27-10-2020, 13-11-2020

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM PTM - Model epidemiologiczny ICM UW, 12 listopada 2020, 17:00, on-line via Zoom

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM PTM - Model epidemiologiczny ICM UW, 12 listopada 2020, 17:00, on-line via Zoom

W dniu 12 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00 odbyło się ogólnopolskie seminarium on-line Polskiego Towarzystwa Matematycznego zatytułowane Model epidemiologiczny ICM UW. Zarys metodologii i omówienie bieżących predykcji. Mówcą był dr inż. Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
Link do nagrania seminarium: https://drive.google.com/file/d/1K9TnzSiCoZN6xwSoQ5DntoLCI5XT96HM/view?usp=sharing
Link do zarejestrowanej dyskusji:
https://drive.google.com/file/d/1SccyhRM3nK_PbveE6jZvvf4GaxAKoKmf/view?usp=sharing 

kj / 09-11-2020, 13-11-2020

Podlaskie Dni Matematyki 2020, on-line, 20-24 listopada 2020

Podlaskie Dni Matematyki 2020, on-line, 20-24 listopada 2020
Termin: 
2020-11-20 - 2020-11-24
Miejsce: 
Białystok on-line

W dniach 20-24 listopada 2020 roku Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego organizuje Podlaskie Dni Matematyki on-line. Współorganizatorami wydarzenia są: Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet w Białymstoku.

kj / 05-11-2020

Marcin Magdziarz z PWr profesorem tytularnym

Marcin Magdziarz z PWr profesorem tytularnym

W dniu 21 września 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab.inż. Marcinowi Magdziarzowi z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Gratulujemy! 
http://prac.im.pwr.edu.pl/~magdziar/

kj / 02-11-2020

 

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2020

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2020

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM.  Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

kj / 31-10-2020

Subskrybuje zawartość