Krzysztof Barański z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

Krzysztof Barański z Uniwersytetu Warszawskiego profesorem tytularnym

W dniu 20 grudnia 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Krzysztofowi Barańskiemu (fot.) z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 04-02-2022

LV Konkurs PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięty

LV Konkurs PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięty

Jury LV Konkursu  PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2021 roku. Przyznano dwie pierwsze nagrody (po 6 000 PLN), jedną trzecią nagrodę (3 000 PLN) oraz pięć wyróżnień (po 1 000 PLN).. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski PTM, a sponsorem nagród Allianz Polska. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2021 Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-rachunku-prawdopodobienstwa-i-zast

kj / 01-02-2022

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja IV, 2022

Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki, edycja IV, 2022

Politechnika Łódzka ogłasza IV edycję Konkursu im Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki zorganizowanego pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do Konkursu mogą przystąpić autorzy prac doktorskich z matematyki poświęconych  jej zastosowaniom w innych dyscyplinach, których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni w okresie od 01-01-2020 do 02-04-2022. Nagroda wynosi 10 000 PLN. Termin zgłaszania prac: do 09-04-2022 włącznie.
Szczegółowe informacje pod adresem:
https://im.p.lodz.pl/pl/?Itemid=155

kj / 31-01-2022

LXV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki rozstrzygnięty

LXV Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z  matematyki rozstrzygnięty

Jury LXV Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki dokonało oceny prac nadesłanych na edycję w 2021 roku. Na Konkurs wpłynęło 20 prac. Przyznano jedną pierwszą nagrodę, trzy drugie, dwie trzecie oraz cztery wyróżnienia. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
Lista laureatów i wyróżnionych w edycji 2021 Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza znajduje się pod adresem:
https://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-matematyki-im-jozefa-marcinkiewicza

kj / 27-01-2022

Camillo De Lellis laureatem Maryam Mirzakhani Prize in Mathematics 2022

Camillo De Lellis laureatem Maryam Mirzakhani Prize in Mathematics 2022

Camillo De Lellis, z Institute for Advanced Studies, USA, został tegorocznym laureatem Maryam Mirzakhani Prize in Mathematics of the National Academy of Sciences. Nagrodę przyznano za fundamentalny wkład w badania dyssypatywnych rozwiązań nieściśliwych równań Eulera i w badania teorii regularności powierzchni minimalnych. (Fot. NAS).
Więcej pod adresem: https://www.ams.org/news?news_id=6962

kj / 25-01-2022

Odczyt poświęcony Profesorowi Andrzejowi Schinzlowi, 26 stycznia 2022, godz. 17:00, Warszawa, on-line via Zoom

Odczyt poświęcony Profesorowi Andrzejowi Schinzlowi, 26 stycznia 2022, godz. 17:00, Warszawa, on-line via Zoom

W dniu 26 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 17:00 odbędzie się odczyt on-line poświęcony profesorowi Andrzejowi Schinzlowi (fot.). O niedawno zmarłym wybitnym polskim matematyku, członku honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Andrzeju Schinzlu opowie profesor Jerzy Kaczorowski z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem spotkania jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Link do spotkania na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85988924281?pwd=RVBVYXBXTldXTVBIOWtuM3BSTS9XUT09
Meeting ID: 859 8892 4281.    Passcode: PTM.
One tap mobile:
+48223987356,,85988924281#,,,,*970554# Poland
+48223065342,,85988924281#,,,,*970554# Poland

kj / 22-01-2022

Edycja 2021 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Edycja 2021 Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki rozstrzygnięta

Jury Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki dokonało oceny piętnastu prac nadesłanych na edycję w 2021 roku. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 21-01-2022

Edycja 2021 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza rozstrzygnięta

Edycja 2021 Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza rozstrzygnięta

Jury Konkursu PTM imienia Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę zdecydowało, by w edycji Konkursu roku 2021 nie przyznawać żadnej nagrody ani wyróżnienia. Jednomyślnym zdaniem jury, żadnej z prac nadesłanych na Konkurs nie można uznać za pracę popularyzującą matematykę.

kj / 21-01-2022

Sesja wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Bogdanowi J. Noweckiemu, 20 stycznia 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

Sesja wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Bogdanowi J. Noweckiemu, 20 stycznia 2022, godz. 17:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 20 stycznia 2022 roku (czwartek) w sali 216 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, odbędzie się Sesja wspomnieniowa poświęcona Profesorowi Bogdanowi J. Noweckiemu. Organizatorami spotkania są Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Możliwe jest też uczestnictwo poprzez platformę Zoom:
identyfikator spotkania: 968 2087 5586  , hasło dostępu: 9GvjHA  , link do spotkania .
Program sesji i dodatkowe informacje oraz plakat w dalszej części wpisu.

kj / 16-01-2022

Profesor Jan Obłój wiceprezesem Bachelier Finance Society

Profesor Jan Obłój wiceprezesem Bachelier Finance Society

Profesor Jan Obłój z University of Oxford został wybrany na kadencję 2022-2023 na funkcję wiceprezesa prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia Bachelier Finance Society. Serdecznie gratulujemy.
Profesor Jan Obłój jest wybitnym specjalistą w zakresie matematyki finansowej i analizy stochastycznej. W roku 2002 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie w Université Paris 6, Francja, uzyskując dyplomy obydwu uczelni. Miło nam dodać, że Profesor Jan Obłój jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. (Fot. ze strony domowej).
Strona domowa: https://www.maths.ox.ac.uk/people/jan.obloj
CV:  https://www.maths.ox.ac.uk/system/files/users/cvs/CV_JanObloj.pdf

kj / 15-01-2022

Subskrybuje zawartość