Wyniki półfinału 40. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Wyniki półfinału 40. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Do finału 40. edycji Konkursu Uczniowskich z Matematyki  im. Pawła Domańskiego, którego organizatorami są  czasopismo popularnonaukowe Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, zakwalifikowało się pięciu uczestników. Finał Konkursu odbędzie się w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, przy ul. Umultowskiej 67. Prezentacji prac będzie można wysłuchać w dniu 27 września 2018 roku.

kj / 27-06-2018

Czwarta edycja ogólnopolskiego Dnia Popularyzacji Matematyki, 13-14 września 2018, Warszawa

Czwarta edycja ogólnopolskiego Dnia Popularyzacji Matematyki, 13-14 września 2018, Warszawa

Już po raz czwarty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem w latach ubiegłych, najbliższy IV DPM potrwa aż dwa dni. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Matematyka dla Informatyki – organizatorzy pragną w ten sposób włączyć się w obchody jubileuszu 70 lat polskiej informatyki (info na portalu http://70-lat-informatyki.pl/ ). Impreza została objęta patronatami Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

kj / 20-06-2018

Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w 2018 roku został Alessandro Sisto z ETH Zürich, Szwajcaria, za prace badawcze  dotyczące różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych. Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.
Więcej informacji o nagrodzie, jej patronie i tegorocznym laureacie pod adresami:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/   
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/      
https://people.math.ethz.ch/~alsisto/

kj / 19-06-2018

Kolejne edycje konkursów NCN otwarte

Kolejne edycje konkursów NCN otwarte

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 czerwca 2018 roku następujące konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG -  na polsko-chińskie projekty badawcze. Łączna kwota, o którą mogą ubiegać się naukowcy składający wnioski w tych konkursach, to 240 mln PLN. Wnioski można składać do 17 września 2018 roku. Więcej szczegółów w załączniku.

kj / 18-06-2018

Sesja naukowa-Two Polish lectures at ICM 2018, 22 czerwca 2018, IM PAN, Warszawa

Sesja naukowa-Two Polish lectures at ICM 2018, 22 czerwca 2018, IM PAN, Warszawa

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 8 odbedzie się specjalna sesja naukowa zatytułowana Two Polish lectures at ICM 2018. Prelegentami będą polscy matematycy zaproszeni do wygłoszenia wykładów na ICM 2018 w Rio de Janeiro w Brazylii. Początek sesji o godz. 15:00 w sali 403 (IV piętro IMPAN). Szczegóły w załączniku.

kj / 16-06-2018

World Meeting for Women in Mathematics-(WM)^2, 31 July 2018, Rio de Janeiro, Brasil

World Meeting for Women in Mathematics-(WM)^2, 31 July 2018, Rio de Janeiro, Brasil

W dniu 31 lipca 2018 roku w Rio de Janeiro, Brazyliia, odbędzie się World Meeting for Women in Mathematics-(WM)2 , konferencja satelitarna do International Congress of Mathematicians 2018. Program (WM)2 obejmuje m.in. wykłady plenarne zaproszonych mówczyń, dyskusje w grupach tematycznych, dyskusję panelową i sesję posterową.
Więcej szczegółów i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
https://www.worldwomeninmaths.org/

kj / 14-10-2017, 16-06-2018

EWM General Meeting, 3-7 września 2018, Graz, Austria

EWM General Meeting, 3-7 września 2018, Graz, Austria

W dniach 3-7 września 2018 roku odbędzie się w Grazu, Austria, konferencja naukowa zorganizowana przez European Women in Mathematics (EWM). Obrady toczyć się będą w murach Karl-Franzens-Universität Graz. W programie m.in. wykład Giglioli Staffilani z MIT, USA. W załączniku plakat imprezy.
Więcej informacji na portalu konferencji: https://sites.google.com/site/ewmgm18/home

kj / 16-06-2018

GLOBAL SURVEY OF SCIENTISTS pod egidą Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU)

GLOBAL SURVEY OF SCIENTISTS pod egidą Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU)

Od 1 maja do 31 października 2018 roku naukowcy pracujący w dziedzinach: matematyka, informatyka i nauki przyrodnicze mogą wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanej międzynarodowej ankiecie online pod nazwą Global Survey of Scientists. Celem projektu sponsorowanego przez International Council for Science (ICSU), opracowanego przez International Mathematical Union (IMU) we współpracy z ICIAM jest dokonanie globalnej statystycznej analizy możliwości rozwoju kariery naukowej i pracy badaczy w zależności od różnych czynników - poziomu rozwoju gospodarczego kraju, płci, sytuacji rodzinnej, dostępu do wyższych uczelni, itp. Więcej informacji o projekcie, logowanie, a także podsumowanie poprzednich edycji znajduje się pod adresem:  https://statisticalresearchcenter.aip.org/cgi-bin/global18.pl?id=&stage=5&sesid=&language=3 .
Ankieta jest anonimowa i dostępna online w kilku językach także na stronie: https://statisticalresearchcenter.aip.org/cgi-bin/global18.pl .

kj / 15-06-2018

Kobiety w matematyce

Kobiety w matematyce

W dniu 9 maja 2018 roku Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) w Trieście (Włochy) podczas obchodów 40-lecie swego istnienia zorganizowała sesję naukową zatytułowaną When Women in Science get together: The Role of Networks, podczas której wygłoszono szereg ciekawych odczytów poświęconych kobietom w matematyce i ich dokonaniom. Pliki wystąpień dostępne są pod adresem: https://www.sissa.it/news/international-manifesto-promote-role-women-science .

kj / 15-06-2018

Agata Smoktunowicz laureatką Nagrody Naukowej IM PAN za 2018

Agata Smoktunowicz laureatką Nagrody Naukowej IM PAN za 2018

Agata Smoktunowicz ze School of Mathematics, University of Edinburgh w Wielkiej Brytanii otrzymała tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie algebry. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 16:30, w sali 409 (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Po uroczystości wręczenia, o godz. 17:00, Laureatka wygłosi w sali 403 (IV p. IM PAN) wykład zatytułowany Nil rings and braces.
Streszczenie wykładu w załączniku.

kj / 14-06-2018

Subskrybuje zawartość