Jeszcze o Stefanie Banachu i matematykach lwowskich

Jeszcze o Stefanie Banachu i matematykach lwowskich

Uznanie dla dokonań lwowskiej szkoły matematycznej nie słabnie.
Artykuł zamieszczony na ten temat w The Irish Times znajduje się pod adresem:
http://www.irishtimes.com/news/science/that-s-maths-the-lvov-school-and-the-golden-age-of-polish-mathematics-1.2115349

kj/ 07-03-2015

Sławomir Kołodziej laureatem Nagrody Stefana Bergmana za 2014

Sławomir Kołodziej laureatem Nagrody Stefana Bergmana za 2014

Profesor Sławomir Kołodziej z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Stefana Bergmana za nowatorski wkład do teorii zespolonego równania Monge'a-Ampère'a oraz teorii pluripotencjału.
Fot. UJ

kj / 01-03-2015

James Greig Arthur laureatem Nagrody Wolfa za 2015

James Greig Arthur  laureatem Nagrody Wolfa za 2015

Kanadyjski matematyk James Greig Arthur z University of Toronto został uhonorowany Nagrodą Fundacji Wolfa za monumentalną pracę dotyczącą wzoru śladu i fundamentalny wkład w rozwój teorii automorficznych reprezentacji grup reduktywnych.

kj / 28-02-2015

Noga Alon wygłosi wykład im. Stanisława Łojasiewicza

Noga Alon wygłosi wykład im. Stanisława Łojasiewicza

W dniu 7 maja 2015 roku (czwartek) o godzinie 16:00 (w sali 0004) w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Nowy Kampus, ul. Łojasiewicza 6) odbędzie się doroczny wykład im. Stanisława Łojasiewicza. Odczyt zatytułowany Singrank and its applications in combinatorics and complexity wygłosi profesor Noga Alon  (Tel Aviv University , Izrael), wybitny współczesny matematyk, znany przede wszystkim ze swoich osiągnięć w dziedzinie kombinatoryki i teorii grafów oraz ich zastosowań w informatyce teoretycznej.
Więcej informacji o patronie i mówcy pod adresami:
http://www.im.uj.edu.pl/lojasiewicz/lojasiewicz 
http://www.tau.ac.il/~nogaa/
http://www.ias.edu/people/cos/users/14
http://en.wikipedia.org/wiki/Noga_Alon 
http://www.im.uj.edu.pl/lojasiewicz/2015

kj / 21-02-2015

 

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki, 13-15 marca 2015, Pobierowo

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki, 13-15 marca 2015, Pobierowo
Termin: 
2015-03-13 - 2015-03-15
Miejsce: 
Pobierowo

W dniach 13-15 marca 2015 roku w Pobierowie (na Wybrzeżu Trzebiatowskim) odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki, cykliczna konferencja międzynarodowa, zatytułowana Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura.

kj / 30-01-2015

XVII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2015, Gdańsk

XVII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego, 15 maja 2015, Gdańsk

Paul Seidel z Massachusetts Institute of Technology, USA, (fot.), wygłosi XVII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego. Odczyt zatytułowany Lefschetz fibrations in symplectic topology odbędzie się w dniu 15 maja 2015 roku (piątek) o godz. 14:15 w Audytorium nr 2 Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57, Gdańsk-Oliwa.
Szkoła przygotowawcza do wykładu odbędzie się w Olsztynie, w dniach 27-29 marca 2015 roku.
Więcej informacji oraz wspomnienie o Andrzeju Jankowskim (1938-1975) pod adresami:
https://mat.ug.edu.pl/ajml/?lang=pl&year=2015 
https://mat.ug.edu.pl/aktualnosci/ajml-2015-szkola/ 
https://mat.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2013/09/Andrzej-Jankowski.pdf 
http://www-math.mit.edu/~seidel/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Seidel

kj / 21-01-2015

Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu

Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Beneficjentami działań realizowanych w Roku Matematyki będą zarówno dzieci i młodzież, jak i nauczyciele. Pomysłodawcą wydarzenia jest profesor Andrzej Szczepański (UG), członek Oddziału Gdańskiego PTM. Instytucjonalnym inicjatorem przedsięwzięcia był Uniwersytet Gdański, a Politechnika Gdańska i Akademia Pomorska w Słupsku aktywnie włączyły się w starania o jego ustanowienie.
Więcej o inicjatywie pod adresami:
www.rokmatematyki.pomorskie.eu
http://rokmatematyki.pomorskie.eu/documents/98089/259947/Uchwala+SWP+-+Rok+Matematyki.pdf/f06d4fe8-890f-49a1-a477-d2c1909183af   - uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego
http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/rok-matematyki-na-pomorzu-rozpoczety-inauguracja-w,3251990,artgal,t,id,tm.html

kj / 21-01-2015

III edycja konkursu gdańskiego Centrum Zastosowań Matematyki na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań.

III edycja konkursu gdańskiego Centrum Zastosowań Matematyki na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań.

Konkurs na najlepsze prace dotyczące matematyki i jej zastosowań organizowany jest w  ramach trzyletniego projektu pod nazwą Centrum Zastosowań Matematyki realizowanego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tegorocznej edycji konkursu jest upowszechnienie najlepszych prac naukowych dotyczących matematyki i jej zastosowań, opublikowanych bądź przyjętych do druku w latach 2009-2015. Łączna pula nagród w roku 2015, to 40 tysięcy złotych, w tym nagroda dla najlepszej uczonej w wysokości 10 tysięcy złotych.
Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu pod adresem:
http://www.czm.mif.pg.gda.pl/konkurs/konkurs15/

kj / 19-01-2015

Program rządu francuskiego dofinansowania polsko-francuskiej współpracy naukowej

Program rządu francuskiego dofinansowania polsko-francuskiej współpracy naukowej

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce proponują różnego typu stypendia dla polskich studentów i naukowców we wszystkich dziedzinach studiów i badań naukowych, w tym matematyki.
Studenci mogą zgłaszać swoje kandydatury do programu Master 2  i programu Podwójny doktorat (Doctorat cotutelle) z terminem składania formularzy do 6 marca 2015.
Natomiast dla polskich naukowców, ze stopniem co najmniej doktora, przygotowano program stypendiów naukowych na pobyt badawczy we Francji z terminem składania formularzy do 1 maja 2015.
Więcej informacji w załącznikach i pod adresem:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/

kj / 16-01-2015

Konkurs o Nagrodę Szolema Mandelbrojta 2015 dla polskich matematyków

Konkurs o Nagrodę Szolema Mandelbrojta 2015 dla polskich matematyków

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) ustanowiły nową nagrodę Prix Szolem Mandelbrojt dla wybitnych naukowców – matematyków polskich, którzy nie ukończyli 45 roku życia. W konkursie mogą wziąć udział badacze pracujący w zakresie zarówno matematyki teoretycznej jak i zastosowań matematyki. Termin składania formularzy upływa z dniem 27 marca 2015 roku. Szczegóły dotyczące nagrody, a także warunki konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresami:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2015/01/09/zaproszenie-dla-badaczy-w-zakresie-nauk-matematycznych-do-udzialu-w-konkursie-prix-szolem-mandelbrojt/
http://smf.emath.fr/content/prix-szolem-mandelbrojt-2015

kj / 06-01-2015

Subskrybuje zawartość