Konkurs o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Konkurs o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Poznańska Fundacja Matematyczna ogłasza I edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2015-2016 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek. Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 31 stycznia 2017 roku.

kj / 13-12-2016

9. edycja Konkursu „ The International Stefan Banach Prize” ogłoszona

9. edycja Konkursu „ The International Stefan Banach Prize” ogłoszona

Polskie Towarzystwo Matematyczne i Ericsson sp. z o.o. ogłaszają dziewiątą edycję konkursu “The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences”. Swój udział w konkursie mogą zgłaszać doktoranci z Białorusi, Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku.
Pod koniec maja 2017 roku jury wyłoni laureata, a uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w Lublinie podczas 8. Forum Matematyków Polskich, 18-22 września 2017.
Więcej informacji dotyczących konkursu, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, znajdują się pod adresem:
http://banachprize.org/pl/

kj / 07-12-2016

Sesja naukowa i wręczenie dyplomów laureatom 50. Konkursu na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki, 9 grudnia 2016, Wrocław

Sesja naukowa i wręczenie dyplomów laureatom 50. Konkursu na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki, 9 grudnia 2016, Wrocław

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego serdecznie zaprasza na sesję naukową połączoną z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród laureatom L Konkursu na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 16:15 w sali HS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4.

kj / 06-12-2016

Henryk Iwaniec i John Friedlander laureatami Nagrody Doob’a 2017

Henryk Iwaniec i John Friedlander laureatami Nagrody Doob’a 2017

Henryk Iwaniec (Rutgers University, USA) i John Friedlander (University of Toronto, Kanada) otrzymają nagrodę AMS im. Josepha L. Doob’a za rok 2017. Obaj matematycy zostali uhonorowani przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne za wspólnie napisaną monografię zatytułowaną Opera de Cribo (wyd. AMS, 2010). (Fot. portal AMS, Olivier Ramaré).
Więcej informacji o nagrodzonych, ich dziele i nagrodzie pod adresem:
http://www.ams.org/news?news_id=3226

kj / 05-12-2016

Matematycy nowymi członkami Polskiej Akademii Nauk

Matematycy nowymi członkami Polskiej Akademii Nauk

W dniu 1 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego PAN, podczas którego dokonano wyboru nowych członków rzeczywistych (28) i członków korespondentów (34) PAN. Wśród nich nie zabrakło matematyków. Członkami rzeczywistymi Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN zostali profesorowie: Jerzy Kaczorowski (UAM) i Tomasz Łuczak (UAM). Na członków korespondentów tego Wydziału Akademii wybrano profesorów: Piotra Bilera (UWr), Lecha Tadeusza Januszkiewicza (UWr & IM PAN) i Rafała Latałę (UW).
Więcej informacji o wynikach wyborów na portalu PAN pod adresem:
http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1239-wybory-nowych-czlonkow-akademii-pod-znakiem-kobiet-i-mlodosci

kj / 03-12-2016

X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, 13 stycznia 2017, Katowice

X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty, 13 stycznia 2017, Katowice

Aleksander Weron (fot.) z Centrum im. Hugona Steinhausa Politechniki Wrocławskiej, wygłosi X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Odczyt zatytułowany Matematyczne modele dynamiki procesów molekularnych w żywych komórkach biologicznych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 roku (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (sala nr 227), w budynku Instytutu Matematyki UŚl, przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.
Więcej informacji o mówcy oraz wspomnienie o Andrzeju Lasocie (1932-2006) pod adresami:
http://prac.im.pwr.edu.pl/%7Eweron/ 
http://www.math.us.edu.pl/ptm/odeszli/Lasota.pdf  
http://www.math.us.edu.pl/wyklad_lasoty/WykladLasoty.html

kj / 01-12-2016

Spotkanie Grupy Badawczej BIOFIZMAT, 8-9 grudnia 2016, Warszawa

Spotkanie Grupy Badawczej BIOFIZMAT, 8-9 grudnia 2016, Warszawa
Termin: 
2016-12-08 - 2016-12-09
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 8 i 9 grudnia 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Banacha w Warszawie, ul. Śniadeckich 8, odbędą się piąte już warsztaty z biologii obliczeniowej BIOFIZMAT 5. Dwudniowe spotkanie ma za zadanie integrację środowiska zajmującego się szeroko pojętą biologią obliczeniową (biomatematyką, biofizyką, bioinformatyką) oraz rozwinięcie współpracy w ramach grupy badawczej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Istnieje możliwość zanocowania w pokojach gościnnych IM PAN. Rejestracja poprzez wysłanie e-maila do organizatorów.
Więcej informacji, w tym kontakt do organizatorów pod adresem:
https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/16-biofizmat5

kj/ 29-11-2016

55. Szkoła Matematyki Poglądowej, 27-31 stycznia 2017, w okolicach Warszawy

55. Szkoła Matematyki Poglądowej, 27-31 stycznia 2017,  w okolicach Warszawy

Co pieniądz robi z nami, a co my robimy z pieniądzem – oto temat 55. Szkoły Matematyki Poglądowej, której organizatorami są Ośrodek Kultury Matematycznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej oraz Wydział MIM Uniwersytetu Warszawskiego.
Program 55. SMP 2017 w załączniku.
Szczegółowe informacje na portalu SMP pod adresem:
http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/?strona=szkola&nr=55

kj / 27-11-2016

AMS Leroy P. Steele Prizes 2017 przyznane

AMS Leroy P. Steele Prizes 2017 przyznane

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS) ogłosiło nazwiska laureatów Nagród Steele’a 2017. James Grieg Arthur (University of Toronto, Kanada) został uhonorowany za całokształt dorobku naukowego w zakresie teorii liczb i analizy harmonicznej, Leon Simon (Stanford University, USA) został uhonorowany za znaczący wkład w badania w zakresie analizy geometrycznej, a kolejnych dwoje matematyków: Dusa McDuff (Columbia University, USA) i Dietmar Salamon (ETH, Zürich, Szwajcaria ) – za opublikowaną monografię zatytułowaną J-holomorphic Curves and Symplectic Topology (AMS Colloquium Publications, 52, 2004; second edition 2012). Wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 stycznia 2017 roku podczas konferencji Joint Mathematics Meetings w Atlancie.
Więcej o nagrodzie, tegorocznych laureatach i ich osiągnięciach pod adresami:
http://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-prizes/steele-prize  
(James Grieg Arthur)                        http://www.ams.org/news?news_id=3203
(Leon Simon)                                    http://www.ams.org/news?news_id=3206
(Dusa McDuff, Dietmar Salamon)    http://www.ams.org/news?news_id=3212

kj / 26-11-2016

WYNIKI WYBORÓW W PTM - skład władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2017-2019

WYNIKI WYBORÓW W PTM - skład władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego w kadencji 2017-2019

Zgodnie ze Statutem PTM kadencja wszystkich władz Polskiego Towarzystwa Matematycznego trwa trzy lata. Wybory władz naczelnych PTM na nadchodzącą kadencję 2017-2019 odbyły się w dniu 19 listopada 2016 roku na posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów PTM w Warszawie. Zgodnie z § 29 Ordynacji Wyborczej PTM formalnie ważność wyborów stwierdzi Komisja Wyborcza PTM w komunikacie wydanym w stosownym terminie.

kj / 19-11-2016

Subskrybuje zawartość