Mateusz Kwaśnicki laureatem pierwszej edycji EMS Gordin Prize

Mateusz Kwaśnicki laureatem pierwszej edycji EMS Gordin Prize

Dr hab. Mateusz Kwaśnicki z Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej otrzymał EMS Gordin Prize 2018 za wybitny wkład w analizę spektralną procesów Lévy'ego. Nagroda została wręczona podczas 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics , które odbyły się w dniach 2-6 lipca 2018 w Wilnie na Litwie . European Mathematical Society (EMS) Gordin Prize  przyznawana jest wybitnym młodym matematykom z Europy Wschodniej - specjalistom w zakresie probabilistyki lub układów dynamicznych.
Więcej informacji o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://prac.im.pwr.wroc.pl/~kwasnicki/pl/index.php
http://euro-math-soc.eu/call-nominations-gordin-prize-2018  http://www.math.uconn.edu/~gordina/Mikhail_Gordin/
http://dynkincollection.library.cornell.edu/biographies/848

kj / 02-08-2018

III edycja konkursu mFundacji KROK W PRZYSZŁOŚĆ

III edycja konkursu mFundacji KROK W PRZYSZŁOŚĆ

W 2016 roku mFundacja zainaugurowała konkurs zatytułowany Krok w przyszłość, dedykowany studentom i absolwentom kierunków matematycznych uczelni wyższych. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie, licencjackie oraz naukowe, które promują nowatorskie rozwiązania lub wskazują nowe metody bądź kierunki badawcze. Laureat nagrody głównej zostanie uhonorowany kwotą dwudziestu tysięcy złotych oraz STEFCIEM - pamiątkową statuetką, symbolizującą postać Stefana Banacha. Każdy z laureatów dwóch wyróżnień otrzyma po dziesięć tysięcy złotych. Nabór wniosków aktualnej edycji konkursu Krok w przyszłość trwa od 30 czerwca 2018 roku do 31 października 2018 roku. Szczegółowe informacje (w tym regulamin konkursu i skład jury) znajdują się na portalu mFundacji mBanku pod adresem: https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc/

kj / 30-07-2018

10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications, 20-21 września 2018, Białystok

10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications, 20-21 września 2018, Białystok
Termin: 
2018-09-20 - 2018-09-21
Miejsce: 
Białystok

W dniach 20-21 września 2018 roku w Białymstoku odbędzie się 10th International Conference on Non-Integer Order Calculus and Its Applications. Organizatorami są Oddział Białostocki PTM i Politechnika Białostocka. Obrady toczyć się będą na Politechnice Białostockiej. Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu konferencji:
http://rrnr2018.pb.edu.pl

 kj / 25-07-2018

Profesor Sławomir Kołodziej członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Sławomir Kołodziej członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor Sławomir Kołodziej z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został wybrany w poczet członków korespondentów Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych PAU. Decyzję podjęło w dniu 16 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Sławomir Kołodziej pełnił funkcję wiceprezesa PTM w kadencji 2014-2016.
Więcej informacji pod adresami:
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/struktura/wydzialy-i-komisje/wydzial-iii-nauk-scislych-i-technicznych
http://www.im.uj.edu.pl/instytut/pracownik?id=140

kj / 02-07-2018

Maryna Viazovska laureatką New Horizons in Mathematics Prize 2018

Maryna Viazovska laureatką  New Horizons in Mathematics Prize 2018

Maryna Viazovska (34 lata) z École Polythechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria, została tegoroczną laureatką New Horizons in Mathematics Prize. Nagroda New Horizons in Mathematics jest jedną z wachlarza nagród za przełomowe dokonania w matematyce, noszących wspólną nazwę Breakthrough Prize in Mathematics, którą ufundowali w 2013 roku Mark Zuckerberg i Yuri Milner. Zaszczytne wyróżnienie i 100 tys. USD przyznano za znaczące zastosowania teorii form modularnych do problemu upakowania sfer w specjalnych wymiarach.
Więcej informacji pod adresami:
https://breakthroughprize.org/Laureates/3/L3820 
https://actu.epfl.ch/news/maryna-viazovska-wins-2018-new-horizons-in-mathe-7/
https://en.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Prize_in_Mathematics

kj / 27-06-2018

Wyniki półfinału 40. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Wyniki półfinału 40. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Do finału 40. edycji Konkursu Uczniowskich z Matematyki  im. Pawła Domańskiego, którego organizatorami są  czasopismo popularnonaukowe Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, zakwalifikowało się pięciu uczestników. Finał Konkursu odbędzie się w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, przy ul. Umultowskiej 67. Prezentacji prac będzie można wysłuchać w dniu 27 września 2018 roku.

kj / 27-06-2018

Czwarta edycja ogólnopolskiego Dnia Popularyzacji Matematyki, 13-14 września 2018, Warszawa

Czwarta edycja ogólnopolskiego Dnia Popularyzacji Matematyki, 13-14 września 2018, Warszawa

Już po raz czwarty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej organizuje ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym wydarzeniem w latach ubiegłych, najbliższy IV DPM potrwa aż dwa dni. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Matematyka dla Informatyki – organizatorzy pragną w ten sposób włączyć się w obchody jubileuszu 70 lat polskiej informatyki (info na portalu http://70-lat-informatyki.pl/ ). Impreza została objęta patronatami Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

kj / 20-06-2018

Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Alessandro Sisto laureatem 4.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Laureatem Nagrody imienia Kamila Duszenko w 2018 roku został Alessandro Sisto z ETH Zürich, Szwajcaria, za prace badawcze  dotyczące różnych uogólnień grup hiperbolicznych: grup relatywnie hiperbolicznych, acylindrycznie hiperbolicznych i hierarchicznie hiperbolicznych. Dla każdej z tych klas udowodnił głębokie i interesujące twierdzenia, odpowiadając na szerokie spektrum pytań i używając niezwykle różnorodnych technik: spacerów losowych, ograniczonych kohomologii i technik włożeniowych.
Więcej informacji o nagrodzie, jej patronie i tegorocznym laureacie pod adresami:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/   
http://kamil.math.uni.wroc.pl/pl/matematycznych/nagrodzeni/      
https://people.math.ethz.ch/~alsisto/

kj / 19-06-2018

Kolejne edycje konkursów NCN otwarte

Kolejne edycje konkursów NCN otwarte

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15 czerwca 2018 roku następujące konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG -  na polsko-chińskie projekty badawcze. Łączna kwota, o którą mogą ubiegać się naukowcy składający wnioski w tych konkursach, to 240 mln PLN. Wnioski można składać do 17 września 2018 roku. Więcej szczegółów w załączniku.

kj / 18-06-2018

Sesja naukowa-Two Polish lectures at ICM 2018, 22 czerwca 2018, IM PAN, Warszawa

Sesja naukowa-Two Polish lectures at ICM 2018, 22 czerwca 2018, IM PAN, Warszawa

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 8 odbedzie się specjalna sesja naukowa zatytułowana Two Polish lectures at ICM 2018. Prelegentami będą polscy matematycy zaproszeni do wygłoszenia wykładów na ICM 2018 w Rio de Janeiro w Brazylii. Początek sesji o godz. 15:00 w sali 403 (IV piętro IMPAN). Szczegóły w załączniku.

kj / 16-06-2018

Subskrybuje zawartość