John F. Nash Jr. i Louis Nirenberg laureatami Nagrody Abela za 2015

John F. Nash Jr. i Louis Nirenberg laureatami Nagrody Abela za 2015

Decyzją Norweskiej Akademii Nauk Nagrodę Abela za 2015 rok otrzymali John Forbes Nash Jr. (Princeton University, USA) i Louis Nirenberg (Courant Institute, New York, USA) za oszałamiający i niezwykle owocny wkład w rozwój teorii nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych oraz jej zastosowań do szeroko pojętej analizy geometrycznej. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się  19 maja 2015 roku w Oslo.
(Fot. portal AMS)

kj / 26-03-2014

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 24 kwietnia 2015, Szczecin

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 24 kwietnia 2015, Szczecin

W dniu 24 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15, sala 212, rozpocznie się doroczne Szczecińskie Kolokwium Matematyczne. Konferencja zbiega się z 60-tą rocznicą utworzenia Oddziału Szczecińskiego PTM. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

kj / 20-03-2015

Gil Kalai wygłosi Wykład z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego

Gil Kalai wygłosi Wykład z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego

W dniu 26 marca 2015 roku (czwartek) o godzinie 15:30 w Auli A, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87, odbędzie się doroczny wykład z cyklu Wykłady z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego. Odczyt zatytułowany What can we learn from a failure of quantum computers wygłosi profesor Gil Kalai (Hebrew University of Jerusalem, Israel i Yale University, New Haven, USA), wybitny współczesny matematyk znany ze swoich osiągnięć w zakresie informatyki teoretycznej.
Więcej informacji o patronach i mówcy, a także streszczenie wykładu pod adresami:
http://enigma.amu.edu.pl/index.php?doc=historia
http://enigma.amu.edu.pl/
http://enigma.amu.edu.pl/index.php?doc=2015 
http://www.ma.huji.ac.il/~kalai/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gil_Kalai

kj / 20-03-2015

VII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2015)

VII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2015)
Termin: 
2015-06-25 - 2015-06-27
Miejsce: 
Hucisko k/Myszkowa

W dniach 25-27 czerwca 2015 roku w Hucisku k/Myszkowa odbędzie się VII Konferencja Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2015). Organizatorami są Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej.
Więcej szczegółów i rejestracja pod adresem:
http://im.pcz.pl/ptm/index.php?id=konferencja_7

kj/ 20-03-2015

Spotkania z miesięcznikiem DELTA

Spotkania z miesięcznikiem DELTA

Miesięcznik popularnonaukowy DELTA obchodzić będzie niebawem jubileusz – wydanie 500 numeru. Z tej okazji planowane są imprezy okolicznościowe. W sobotę 21 marca 2015 roku, w kilka godzin po nadejściu astronomicznej wiosny, w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych odbędzie się cykl warsztatów i wykładów zatytułowany Dzień Delty we Wrocławiu.
Z kolei w przyszłym miesiącu, w dniu 16 kwietnia 2015 roku, w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach Matematycznych Czwartków na UJ odbędzie się Dzień Delty na UJ.
Więcej informacji i szczegółowe programy spotkań pod adresami:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/node/221 
http://www2.im.uj.edu.pl/JerzySzczepanski/matematyczneczwartki/

kj / 19-03-2015

Doktorat honoris causa dla Profesora Andrzeja Szczepana Białynickiego-Biruli

Doktorat honoris causa dla Profesora Andrzeja Szczepana Białynickiego-Biruli

Decyzją Senatu Uniwersytetu Warszawskiego profesor Andrzej Szczepan Białynicki-Birula, specjalista w zakresie algebry i geometrii algebraicznej oraz geometrii i topologii rozmaitości, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się w czwartek 19 marca 2015 roku o godz. 12:00 w Pałacu Kazimierzowskim, w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

kj / 11-03-2015

Matematycy na czele Narodowego Centrum Nauki

Matematycy na czele Narodowego Centrum Nauki

Z dniem 4 marca 2015 roku na stanowisko dyrektora NCN został powołany, w drodze konkursu, profesor Zbigniew Błocki (fot.) z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję tę będzie pełnił przez cztery lata. Od 2010 roku do 3 marca br. profesor Błocki był członkiem Rady NCN.
Natomiast w połowie grudnia 2014 roku na przewodniczącego Rady NCN został ponownie wybrany profesor Michał Karoński z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
Dodajmy, że obydwaj uczeni są członkami Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a profesor Zbigniew Błocki był członkiem Zarządu Głównego PTM w latach 2010-2013.
Więcej informacji pod adresami:
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404046,prof-zbigniew-blocki-nowym-dyrektorem-ncn.html
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-02-20-lutowe-posiedzenie-rady
http://www.ncn.gov.pl/

kj / 07-03-2015

Jeszcze o Stefanie Banachu i matematykach lwowskich

Jeszcze o Stefanie Banachu i matematykach lwowskich

Uznanie dla dokonań lwowskiej szkoły matematycznej nie słabnie.
Artykuł zamieszczony na ten temat w The Irish Times znajduje się pod adresem:
http://www.irishtimes.com/news/science/that-s-maths-the-lvov-school-and-the-golden-age-of-polish-mathematics-1.2115349

kj/ 07-03-2015

Sławomir Kołodziej laureatem Nagrody Stefana Bergmana za 2014

Sławomir Kołodziej laureatem Nagrody Stefana Bergmana za 2014

Profesor Sławomir Kołodziej z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego został uhonorowany tegoroczną Nagrodą Stefana Bergmana za nowatorski wkład do teorii zespolonego równania Monge'a-Ampère'a oraz teorii pluripotencjału.
Fot. UJ

kj / 01-03-2015

James Greig Arthur laureatem Nagrody Wolfa za 2015

James Greig Arthur  laureatem Nagrody Wolfa za 2015

Kanadyjski matematyk James Greig Arthur z University of Toronto został uhonorowany Nagrodą Fundacji Wolfa za monumentalną pracę dotyczącą wzoru śladu i fundamentalny wkład w rozwój teorii automorficznych reprezentacji grup reduktywnych.

kj / 28-02-2015

Subskrybuje zawartość