Baza ogłoszeń MNiSW o ofertach pracy dla naukowców

Baza ogłoszeń MNiSW o ofertach pracy dla naukowców

Na portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest baza ogłoszeń o ofertach pracy dla naukowców na uczelniach wyższych, w tym rzecz jasna dla matematyków. Baza posiada sprawnie działającą wyszukiwarkę wg kryteriów: rodzaj instytucji, nazwa instytucji, stanowisko, województwo, miasto, dziedzina nauki, słowa kluczowe. Każda uczelnia ogłaszająca konkurs na stanowiska naukowe i akademickie publikuje oferty w bazie MNiSW. Bezpośredni link do tej strony jest następujący: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ .
Natomiast ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych i jednostkach podległych PAN zamieszczane są w BIP MNiSW, do którego link jest następujący:
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ . Tu niestety nie ma wyszukiwarki.
Obydwa linki zostały umieszczone na stałe na portalu PTM w zakładce <Inne linki>.

kj / 12-05-2016

 

Paweł Strzelecki laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2016

Paweł Strzelecki laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2016

Paweł Strzelecki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala w 2016 roku. Nagroda imienia zmarłych matematyków krakowskich, profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala jest przyznawana co dwa lata za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 31 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 12:15 w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas uroczystości laureat wygłosi okolicznościowy wykład zatytułowany Geometryczne energie krzywiznowe.
Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/        
http://www.matinf.uj.edu.pl/nauka/nagroda-im.-mlaka-i-opiala

kj / 11-05-2016

Piotr Achinger laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2016

Piotr Achinger laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2016

Piotr Achinger  z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z geometrii algebraicznej w dodatniej charakterystyce. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.

kj / 10-05-2016

Wykład z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego, 24 maja 2016, Poznań

Wykład z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego, 24 maja 2016, Poznań

W dniu 24 maja 2016 roku (wtorek) o godzinie 15:30 w Auli A, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 87, odbędzie się doroczny wykład z cyklu Wykłady z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego. Odczyt zatytułowany Alan Turing and the Enigma wygłosi Sir John Dermot Turing, bratanek Alana Turinga.
Więcej informacji o patronach i mówcy, a także streszczenie wykładu pod adresami:
http://enigma.amu.edu.pl/index.php?doc=historia
http://enigma.amu.edu.pl/
http://enigma.amu.edu.pl/index.php?doc=2016
https://www.bletchleypark.org.uk/content/about/BPTrust/DermotTuring.rhtm 
https://www.youtube.com/watch?v=YBV3rR1NhN8
https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_baronets

kj / 10-05-2016

Wystawa Formy i liczby III, 27/04-10/05-2016, Kraków

Wystawa Formy i liczby III, 27/04-10/05-2016, Kraków

W dniach od 27 kwietnia do 10 maja 2016 roku w krakowskiej Galerii Pryzmat przy ul. Łobzowskiej 3 prezentowana będzie wystawa zatytułowana Formae et numeri III. Kuratorem trzeciej edycji wystawy, podobnie jak dwóch poprzednich, jest Robert Wolak - profesor matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także znawca i miłośnik sztuki. Na ekspozycję składają się prace artystów zainspirowanych pięknem matematyki. Wernisaż wystawy  odbędzie się we wtorek 26 kwietnia 2016 roku o godz. 17:00.
http://www.zpapkrakow.pl/wydarzenie/41

kj / 23-04-2016

Patronat PTM dla XVII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Patronat PTM dla XVII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

W dniach 19-21 września 2016 roku odbędzie się w Gliwicach XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, cykliczna konferencja organizowana co dwa lata przez wydziały matematyki uczelni technicznych, mająca na celu poprawę jakości kształcenia matematyki w uczelniach technicznych. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Instytut Matematyki  Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia pod adresem:
mat.polsl.pl/oknmut2016/

kj / 23-04-2016

XXIII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 3 czerwca 2016, Poznań

XXIII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 3 czerwca 2016, Poznań

Piotr Nowak (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa) wygłosi XXIII Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Kohomologiczna sztywność grup i jej zastosowania odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.
Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresami:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego 
http://www.mimuw.edu.pl/~pnowak/index/Piotr_W_Nowak.html

kj / 18-04-2016

Zbigniew Marciniak członkiem komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0

Zbigniew Marciniak członkiem komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0

W dniu 14 kwietnia 2016 roku profesor Zbigniew Marciniak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego został powołany w skład komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0 ogłoszonego przez MNiSW, a dotyczącego przygotowania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Więcej informacji pod adresami:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-znamy-sklad-komisji-konkursowej.html
https://www.nauka.gov.pl/ustawa20/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-ustawa-2-0.html

kj / 16-04-2016

Jan Okniński laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2015

Jan Okniński laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2015

Jan Okniński z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl dziewiętnastu prac i monografii z zakresu teorii pierścieni nieprzemiennych, teorii grup i półgrup oraz algebraicznych aspektów równania Yanga-Baxtera.  
Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.

kj / 14-04-2016

Adam Kanigowski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2015

Adam Kanigowski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2015

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2015 rok otrzymał Adam Kanigowski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za cykl sześciu prac z zakresu teorii ergodycznej i teorii operatorów. Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.

kj / 14-04-2016

Subskrybuje zawartość