Adam Henryk Toruńczyk wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 16 czerwca 2016, Warszawa

Adam Henryk Toruńczyk wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 16 czerwca 2016, Warszawa

W dniu 16 czerwca 2016 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w auli 0.03 w nowym budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, profesor Adam Henryk Toruńczyk (Instytut Matematyczny PAN & Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW), laureat Medalu im. Wacława Sierpińskiego 2016, wygłosi doroczny Wykład im. Wacława Sierpińskiego zatytułowany Działanie nieskończone w topologii.
Tradycyjnie, wykład organizowany jest przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji o tegorocznym laureacie Medalu im. Wacława Sierpińskiego pod adresami:
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=67443 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Henryk_Toru%C5%84czyk

kj / 08-06-2016

8. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

8. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Adam Kanigowski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach.
Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas  7. Forum Matematyków Polskich, 12- 17 września 2016.

kj /06-06-2016

Krzysztof Oleszkiewicz laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2016

Krzysztof Oleszkiewicz laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2016

Krzysztof Oleszkiewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Naukową Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowaniach. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 16:30, w sali 409 (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Po uroczystości wręczenia, o godz. 17:00, w sali 321 (III piętro IM PAN), laureat wygłosi wykład zatytułowany On some moment and tail estimates for Rademacher sums.

kj / 09-04-2016 / 04-06-2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W dniu 18 czerwca 2016 roku (sobota) w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8, sala 403 (IV piętro), odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Delegatów PTM. Początek obrad o godz. 11:00.

kj / 31-05-2016

Kate Juschenko laureatką 2.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Kate Juschenko laureatką 2.edycji Nagrody im. Kamila Duszenko

Laureatką Nagrody imienia Kamila Duszenko w 2016 roku została Kate Juschenko z Northwestern University (Evanston, Illinois, USA) za prace wiążące geometryczne, analityczne i probabilistyczne aspekty teorii grup, a w szczególności za znalezienie, wspólnie z Nicolasem Monodem, skończenie generowanych średniowalnych grup prostych.
Więcej informacji o nagrodzie, jej patronie i tegorocznej laureatce pod adresami:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/   
kamil.math.uni.wroc.pl  
http://www.math.northwestern.edu/~juschenk/

kj / 31-05-2016

Wystawa Perspektywa dziwaczna w Polsce, 8-29/06/2016, Kraków

Wystawa Perspektywa dziwaczna w Polsce, 8-29/06/2016, Kraków

W dniach od 8 do 29 czerwca 2016 roku w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie prezentowana będzie wystawa zatytułowana Perspektywa dziwaczna w Polsce. Wystawa starych druków, rękopisów i dzieł anamorficznych. Organizatorami wystawy są Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteka Jagiellońska, a kuratorem wystawy jest Ada Pałka - doktorantka WMiI UJ. Wernisaż odbędzie się 8 czerwca 2016 o godz. 17:30 w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej (wejście od ul. Oleandry).
http://perspektywadziwaczna.blogspot.com/

kj / 29-05-2016

Podlaskie Dni Matematyki 2016

Podlaskie Dni Matematyki 2016
Termin: 
2016-05-30 - 2016-06-03
Miejsce: 
Białystok

W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2016 roku w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Podlaskich Dni Matematyki. Wydarzenie, które ma na celu popularyzację matematyki, skierowane jest  głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale nie zabraknie propozycji imprez dla młodzieży młodszej oraz dla dorosłych. Głównymi organizatorami są Oddział Białostocki PTM, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku. PDM 2016 otrzymały dofinansowanie MNiSW.
Szczegółowy program oraz rejestracja, a także informacje o organizatorach i sponsorach dostępne są na portalu PDM 2016 pod adresem:
http://pdm.wi.pb.edu.pl/index.php

kj / 27-05-2016  

7th Podlasie Conference on Mathematics, 8-11 June 2016, Białystok

7th Podlasie Conference on Mathematics, 8-11 June 2016, Białystok
Termin: 
2016-06-08 - 2016-06-11
Miejsce: 
Białystok

W dniach 8-11 czerwca 2016 roku w Białymstoku odbędzie się 7th Podlasie Conference on Mathematics, międzynarodowa konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego we współpracy z Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku i Politechniką Poznańską. 
Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie internetowej konferencji:
http://7pcm.uwb.edu.pl/

kj / 09-12-2015 / 11-01-2016

Baza ogłoszeń MNiSW o ofertach pracy dla naukowców

Baza ogłoszeń MNiSW o ofertach pracy dla naukowców

Na portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest baza ogłoszeń o ofertach pracy dla naukowców na uczelniach wyższych, w tym rzecz jasna dla matematyków. Baza posiada sprawnie działającą wyszukiwarkę wg kryteriów: rodzaj instytucji, nazwa instytucji, stanowisko, województwo, miasto, dziedzina nauki, słowa kluczowe. Każda uczelnia ogłaszająca konkurs na stanowiska naukowe i akademickie publikuje oferty w bazie MNiSW. Bezpośredni link do tej strony jest następujący: http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ .
Natomiast ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych i jednostkach podległych PAN zamieszczane są w BIP MNiSW, do którego link jest następujący:
http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/ . Tu niestety nie ma wyszukiwarki.
Obydwa linki zostały umieszczone na stałe na portalu PTM w zakładce <Inne linki>.

kj / 12-05-2016

 

Paweł Strzelecki laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2016

Paweł Strzelecki laureatem Nagrody im. Mlaka i Opiala 2016

Paweł Strzelecki z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala w 2016 roku. Nagroda imienia zmarłych matematyków krakowskich, profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala jest przyznawana co dwa lata za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 31 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 12:15 w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas uroczystości laureat wygłosi okolicznościowy wykład zatytułowany Geometryczne energie krzywiznowe.
Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/        
http://www.matinf.uj.edu.pl/nauka/nagroda-im.-mlaka-i-opiala

kj / 11-05-2016

Subskrybuje zawartość