Piotr Krasoń z Uniwersytetu Szczecińskiego profesorem tytularnym

Piotr Krasoń z Uniwersytetu Szczecińskiego profesorem tytularnym

W dniu 22 marca 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Piotrowi Krasoniowi z Uniwersytetu Szczecińskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 10-04-2021

LV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 54. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LV Konkurs można składać do 30 września 2021 roku elektronicznie na adres: konkurs2021@math.uni.wroc.pl

kj / 29-03-2021

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w lutym 2021

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w lutym 2021

W lutym bieżącego roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuły profesorów nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka czworgu naukowcom. Nominacje otrzymali: w dniu 11-02-2021 dr hab. Paweł Kolwicz z Politechniki Poznańskiej, w dniu 15-02-2021 dr hab. Massimiliano Daniele Rosini z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,a w dniu 26-02-2021 dr hab. Anna Jaśkiewicz (fot.) z Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. Piotr Kowalski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Gratulujemy!

kj / 21-03-2021

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (fot.) została ogłoszona. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 marca 2021 elektronicznie na adres: Nagroda.Kuratowskiego@impan.pl
Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu pod adresami:
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#reg

kj / 19-03-2021

Jerzy Weyman laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2020

Jerzy Weyman laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2020

Jerzy Weyman (fot.) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów.

kj / 17-03-2021

Małgorzata Bogdan laureatką Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2020

Małgorzata Bogdan laureatką Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2020

Małgorzata Bogdan (fot.) z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za 2020 za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki.

kj / 17-03-2021

Danuta Ciesielska laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2020

Danuta Ciesielska laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2020

Danuta Ciesielska (fot.) z Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A.Birkenmajerów otrzymała Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za bardzo aktywną i wytrwałą działalność oraz poważny dorobek w każdej z dziedzin: badaniach nad historią matematyki, edukacji matematycznej oraz popularyzacji matematyki.

kj / 17-03-2021

Wojciech Górny laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2020

Wojciech Górny laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2020

Nagrodę PTM dla młodych matematyków za 2020 rok otrzymał Wojciech Górny (fot.) z Uniwersytetu Warszawskiego za cykl prac z rachunku wariacyjnego dotyczących zagadnienia najmniejszego gradientu.

kj / 17-03-2021

Marcin Sroka laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2020

Marcin Sroka laureatem Nagrody PTM dla młodych matematyków za rok 2020

Nagrodę PTM dla młodych matematyków za 2020 rok otrzymał Marcin Sroka (fot.) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za cykl dotyczących istnienia i regularności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych II rzędu.

kj / 17-03-2021

László Lovász i Avi Wigderson laureatami Nagrody Abela za 2021

László Lovász i Avi Wigderson laureatami Nagrody Abela za 2021

Decyzją Norweskiej Akademii Nauk Nagrodę Abela za 2021 rok otrzymali László Lovász (Alfréd Rényi Institute of Mathematics (ELKH, MTA Institute of Excellence) & Eötvös Loránd University, Budapest, Wegry) i Avi Wigderson (Institute for Advanced Study, Princeton, USA) (fot.) za fundamentalny wkład w rozwój informatyki teoretycznej i matematyki dyskretnej oraz wiodącą rolę w przekształceniu tych dziedzin w kluczowe dyscypliny matematyki współczesnej.
Więcej o laureatach i nagrodzie pod adresem:
https://www.abelprize.no/c76389/seksjon/vis.html?tid=76390

kj / 17-03-2021

Subskrybuje zawartość