Wystawa Formy i liczby III, 27/04-10/05-2016, Kraków

Wystawa Formy i liczby III, 27/04-10/05-2016, Kraków

W dniach od 27 kwietnia do 10 maja 2016 roku w krakowskiej Galerii Pryzmat przy ul. Łobzowskiej 3 prezentowana będzie wystawa zatytułowana Formae et numeri III. Kuratorem trzeciej edycji wystawy, podobnie jak dwóch poprzednich, jest Robert Wolak - profesor matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także znawca i miłośnik sztuki. Na ekspozycję składają się prace artystów zainspirowanych pięknem matematyki. Wernisaż wystawy  odbędzie się we wtorek 26 kwietnia 2016 roku o godz. 17:00.
http://www.zpapkrakow.pl/wydarzenie/41

kj / 23-04-2016

Patronat PTM dla XVII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Patronat PTM dla XVII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

W dniach 19-21 września 2016 roku odbędzie się w Gliwicach XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, cykliczna konferencja organizowana co dwa lata przez wydziały matematyki uczelni technicznych, mająca na celu poprawę jakości kształcenia matematyki w uczelniach technicznych. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Instytut Matematyki  Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia pod adresem:
mat.polsl.pl/oknmut2016/

kj / 23-04-2016

XXIII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 3 czerwca 2016, Poznań

XXIII Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 3 czerwca 2016, Poznań

Piotr Nowak (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa) wygłosi XXIII Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Kohomologiczna sztywność grup i jej zastosowania odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.
Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresami:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego 
http://www.mimuw.edu.pl/~pnowak/index/Piotr_W_Nowak.html

kj / 18-04-2016

Zbigniew Marciniak członkiem komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0

Zbigniew Marciniak członkiem komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0

W dniu 14 kwietnia 2016 roku profesor Zbigniew Marciniak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego został powołany w skład komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0 ogłoszonego przez MNiSW, a dotyczącego przygotowania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Więcej informacji pod adresami:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-znamy-sklad-komisji-konkursowej.html
https://www.nauka.gov.pl/ustawa20/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-ustawa-2-0.html

kj / 16-04-2016

Jan Okniński laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2015

Jan Okniński laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2015

Jan Okniński z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl dziewiętnastu prac i monografii z zakresu teorii pierścieni nieprzemiennych, teorii grup i półgrup oraz algebraicznych aspektów równania Yanga-Baxtera.  
Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.

kj / 14-04-2016

Adam Kanigowski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2015

Adam Kanigowski laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za rok 2015

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2015 rok otrzymał Adam Kanigowski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za cykl sześciu prac z zakresu teorii ergodycznej i teorii operatorów. Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.

kj / 14-04-2016

Dariusz Wrzosek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2015

Dariusz Wrzosek laureatem Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2015

Dariusz Wrzosek z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nieskończenie wymiarowych układów dynamicznych do wyjaśnienia wpływu drapieżnictwa ryb na rozkład gęstości planktonu zwierzęcego. Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Olsztynie podczas 7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016.
 
kj / 06-04-2016 

Senat RP uczcił uchwałą 120. rocznicę urodzin Kazimierza Kuratowskiego

Senat RP uczcił uchwałą 120. rocznicę urodzin Kazimierza Kuratowskiego

W dniu 7 kwietnia 2016 roku na 14 posiedzeniu IX kadencji Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął jednogłośnie uchwałę z okazji przypadającej w tym roku 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej.
Pełny tekst uchwały w załączniku.
Dodatkowe informacje i biogram Kazimierza Kuratowskiego pod adresami:
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,458,1.html   
http://leksykon.ptm.mimuw.edu.pl/biogramy/kuratowski/kuratowski.php
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409143,senat-uczcil-wybitnego-polskiego-matematyka-kazimierza-kuratowskiego.html
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Kuratowski.html
http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=24546

kj / 09-04-2016

III Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki OBLICZE, 13-15 maja 2016, Poznań

III Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki  OBLICZE, 13-15 maja 2016, Poznań

Studenci, członkowie dwóch kół naukowych działających na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zapraszają studentów matematyki z całej Polski do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki (θβℓιcℤε), która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2016 roku w Poznaniu. OBLICZE uzyskała patronat Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

kj / 06-04-2016

Glances & Manifolds II, 8-13 sierpnia 2016, Kraków

Glances & Manifolds II, 8-13 sierpnia 2016, Kraków

W dniach 8-13 sierpnia 2016 roku w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja zatytułowana Glances&Manifolds II .  Tematyka obrad skupi się na czterech dziedzinach związanych z badaniem rozmaitości: C*-algebry i geometria niekomutatywna, geometryczna teoria grup, K-teoria i topologia rozmaitości oraz działanie grup na rozmaitościach. Spotkanie stanowić będzie kontynuację pierwszej konferencji  Glances&Manifolds (2015, Kraków) oraz cyklu innych konferencji pod wspólnym tytułem K-theory, C*-algebras and Topology of Manifolds, z których ostatnia (trzecia) odbyła się w Harbinie (Chiny) w sierpniu 2015 roku.
Rejestracja i szczegółowe informacje na portalu konferencji pod adresem:
https://manifolds.wmi.amu.edu.pl/

kj / 05-04-2016

Subskrybuje zawartość