WYBORY W PTM

WYBORY W PTM

Z dniem 31 grudnia 2016 roku wygasa kadencja wszystkich władz PTM (§ 17 ust.3 Statutu PTM).
Zgromadzenie Delegatów PTM, które dokona wyboru nowych władz naczelnych PTM na kadencję 2017-2019: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbędzie się  w dniu 19 listopada 2016 roku w Warszawie.
Zamieszczamy Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej PTM.

kj / 17-09-2016

Niezwykła Matematyka w Olsztynie

Niezwykła Matematyka w Olsztynie

W dniach 14, 20 i 28 września 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Słonecznej 54, odbędą się zajęcia popularyzujące matematykę skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Projekt zatytułowany „Niezwykła matematyka” zorganizował Oddział Olsztyński PTM i WMiI UWM, a sponsorem jest Fundacja mBanku.
Szczegóły i rejestracja pod adresem:
http://wmii.uwm.edu.pl/o-ptm/niezwykla-matematyka

kj / 13-09-2016

7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016, Olsztyn

7. Forum Matematyków Polskich, 12-17 września 2016, Olsztyn
Termin: 
2016-09-12 - 2016-09-17
Miejsce: 
Olsztyn

W dniach 12-17 września 2016 roku w Olsztynie odbędzie się 7. Forum Matematyków Polskich (7.FMP), cykliczna konferencja PTM, której początki (pod inną nazwą) sięgają 1927 roku. W roku bieżącym Forum organizowane jest z udziałem matematyków ukraińskich przez Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Matematycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

kj / 24-03-2016

Stefan Jackowski członkiem Executive Committee of the European Mathematical Society

Stefan Jackowski członkiem Executive Committee of the European Mathematical Society

Profesor Stefan Jackowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2005-2013, został powołany w skład Zarządu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Swą funkcję pełnić będzie przez nadchodzące cztery lata (2017-2020).

kj /18-07-2016

XLVI Seminarium Zastosowań Matematyki, 11-14 września 2016, Kobyla Góra

XLVI Seminarium Zastosowań Matematyki, 11-14 września 2016, Kobyla Góra

W dniach 11-14 września 2016 roku w Kobylej Górze, koło Ostrzeszowa w województwie wielkopolskim, odbędzie się XLVI Seminarium Zastosowań Matematyki. Organizatorem konferencji, zainicjowanej w 1970 roku, jest Katedra Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematyka Seminarium koncentruje się wokół zastosowań metod matematycznych i statystycznych w naukach przyrodniczych. 
Szczegółowe informacje i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
http://www.aqua.ar.wroc.pl/szm/

kj /22-06-2016

7th European Congress of Mathematics, 18-22 July 2016, Berlin

7th European Congress of Mathematics, 18-22 July 2016, Berlin

W dniach 18-22 lipca 2016 roku odbędzie się w Berlinie 7th European Congress of Mathematics. Europejskie Kongresy Matematyki,  organizowane są pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS) co cztery lata. Tegoroczny Kongres przygotowują wspólnie German Mathematical Society (DMV), International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Research Center Matheon, Einstein Center ECMath i Berlin Mathematical School (BMS). Na miejsce obrad wybrano Technische Universität Berlin.

kj / 30-01-2016

Adam Henryk Toruńczyk wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 16 czerwca 2016, Warszawa

Adam Henryk Toruńczyk wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 16 czerwca 2016, Warszawa

W dniu 16 czerwca 2016 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w auli 0.03 w nowym budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, profesor Adam Henryk Toruńczyk (Instytut Matematyczny PAN & Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW), laureat Medalu im. Wacława Sierpińskiego 2016, wygłosi doroczny Wykład im. Wacława Sierpińskiego zatytułowany Działanie nieskończone w topologii.
Tradycyjnie, wykład organizowany jest przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji o tegorocznym laureacie Medalu im. Wacława Sierpińskiego pod adresami:
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=67443 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Henryk_Toru%C5%84czyk

kj / 08-06-2016

8. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

8. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Adam Kanigowski z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach.
Nagroda zostanie wręczona w Olsztynie podczas  7. Forum Matematyków Polskich, 12- 17 września 2016.

kj /06-06-2016

Krzysztof Oleszkiewicz laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2016

Krzysztof Oleszkiewicz laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2016

Krzysztof Oleszkiewicz z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Naukową Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia w teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowaniach. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 16:30, w sali 409 (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Po uroczystości wręczenia, o godz. 17:00, w sali 321 (III piętro IM PAN), laureat wygłosi wykład zatytułowany On some moment and tail estimates for Rademacher sums.

kj / 09-04-2016 / 04-06-2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W dniu 18 czerwca 2016 roku (sobota) w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8, sala 403 (IV piętro), odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Delegatów PTM. Początek obrad o godz. 11:00.

kj / 31-05-2016

Subskrybuje zawartość