Doroczny zjazd Niemieckiego Towarzystwa Matematycznego (DMV), 21-25 września 2015, Hamburg, Niemcy

Doroczny zjazd Niemieckiego Towarzystwa Matematycznego (DMV), 21-25 września 2015, Hamburg, Niemcy

W dniach 21-25 września 2015 roku odbędzie się doroczny zjazd Deutsche Mathematiker-Vereinigung. Tym razem konferencję gościć będzie Wydział Matematyki Uniwersytetu w Hamburgu. Program naukowy opracowywany jest we współpracy z Duńskim Towarzystwem Matematycznym (Dansk Matematisk Forening). Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa oraz składania do 15 stycznia  2015 propozycji  poprowadzenia mini-sympozjów.  
Więcej informacji w załączniku i na portalu konferencji pod adresem:
http://www.math.uni-hamburg.de/DMV2015/

kj / 09-01-2015

II Conference Mathematical Transgressions, 15-19 marca 2015, Kraków

II Conference Mathematical Transgressions, 15-19 marca 2015, Kraków

W dniach 15-19 marca 2015 roku w Krakowie odbędzie się II interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Mathematical Transgressions, której organizatorem jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Idea konferencji opiera się na potrzebie integracji pozornie odległych dziedzin nauki, związanych z dydaktyką matematyki.  Organizatorzy zapraszają matematyków, dydaktyków matematyki, nauczycieli matematyki oraz pedagogów, psychologów i filozofów do udziału w spotkaniu i wymiany poglądów na temat nauczania matematyki.
Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
http://ikntm.up.krakow.pl/II/index.php?

kj / 09-01-2015

Nowe władze Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS)

Nowe władze Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS)

Z dniem 1 stycznia 2015 roku rozpoczęła się nowa kadencja władz EMS. Zmiany w Zarządzie (Executive Committee) nastąpiły na trzech stanowiskach. Funkcję Prezesa objął Pavel Exner, Sekretarza Sjoerd Verduyn Lunel, a Skarbnika Mats Gyllenberg. Wybory miały miejsce z końcem czerwca 2014 roku podczas spotkania Rady (Council) EMS w San Sebastian w Hiszpanii. Wówczas dokonano też wyborów uzupełniających do Komitetów EMS.
Pełny skład EMS Executive Committee znajduje się pod adresem: http://www.euro-math-soc.eu/committee/executive-committee.
A informacje o  wszystkich Komitetach EMS pod adresem: http://www.euro-math-soc.eu/committees

kj / 03-01-2015

Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) o Open Access

Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) o Open Access

Komitet Wydawniczy Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (The Publications Committee of the EMS) dokonał analizy zachodzących ostatnio zmian w zasadach publikacji.  Szczególne zainteresowanie budzą różne warianty tzw. Open Access. Przygotowany na tej podstawie raport zawiera szereg zaleceń dla autorów - matematyków, wydawnictw, bibliotek. Zarząd (Executive Committee), w oparciu o to opracowanie, sporządził dokument (poniżej w załączeniu), w którym zawarł stanowisko EMS wobec podstawowych założeń proponowanego nowego modelu komunikacji naukowej.
Źródło: http://www.euro-math-soc.eu/news/14/12/5/ems-paper-open-access

kj / 03-01-2015

Wrocławskie Spotkanie Matematyczne, 10 stycznia 2015

Wrocławskie Spotkanie Matematyczne, 10 stycznia 2015

W dniu 10 stycznia 2015 roku (sobota) o godz. 10:15 i o godz. 13:00, w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4 odbędą się spotkania z Mariuszem Urbankiem – autorem, wydanej jesienią 2014, książki Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna oraz Markiem Bożejko – matematykiem, profesorem w IM UWr. Zaproszeni goście podzielą się swą wiedzą, także przytaczając anegdoty, o środowiskach matematyków w międzywojennym Lwowie i powojennym Wrocławiu.
Więcej o spotkaniu pod adresem:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/node/198

kj / 02-01-2015

PTM ponownie nagrodzone przez MEN

PTM ponownie nagrodzone przez MEN

Projekt Wespół w zespół z Matematyką bez Granic, przeprowadzony przez  Polskie Towarzystwo Matematyczne w latach 2009-2012, został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowanym Szkoła się opłaca - edycja 2014. W kategorii „edukacja matematyczno-przyrodnicza” uzyskał III miejsce. To już drugi laur dla PTM przyznany przez MEN za wspomniany projekt. W roku 2012, tuż po zakończeniu  realizacji, Towarzystwo zostało uhonorowane za swoje przedsięwzięcie w kategorii „rozwój kompetencji”, http://www.ptm.org.pl/zawartosc/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-dla-ptm
Więcej o tegorocznej edycji konkursu MEN pod adresami:
http://www.eid.edu.pl/news/final_konkursu_szkola_sie_oplaca_-_edycja_2014_za_nami_-_znamy_nagrodzone_projekty,2743.html  
http://www.efs.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/2035-final-konkursu-szkola-sie-oplaca-edycja-2014 
http://efs.men.gov.pl/attachments/article/2036/Szkola-sie-oplaca-2014_E.pdf

kj / 30-12-2014

The 21st International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2015)

The 21st International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2015)
Termin: 
2015-07-19 - 2015-07-25
Miejsce: 
Białystok

W dniach 19-25 lipca 2015 roku w Białymstoku odbędzie się The 21st International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2015), cykliczna konferencja międzynarodowa, której celem jest przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie równań różnicowych i dyskretnych układów dynamicznych oraz ich zastosowań.

kj / 20-12-2014

German– Polish 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, 16-20 lutego 2015, Wrocław

German– Polish 12th Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications, 16-20 lutego 2015, Wrocław
Termin: 
2015-02-16 - 2015-02-20
Miejsce: 
Wrocław

W dniach 16-20 lutego 2015 roku we Wrocławiu odbędą się warsztaty zatytułowane Workshop on Stochastic Models, Statistics and Their Applications. Tematyka obejmuje metody modelowania zjawisk losowych oraz wnioskowanie statystyczne w naukach technicznych, procesach technologicznych, biologii, medycynie i przetwarzaniu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień interdyscyplinarnych związanych z analizą ekonomiczną i bezpieczeństwem.

kj / 19-12-2014

XLVIII edycja Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięta

XLVIII edycja Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki rozstrzygnięta

Znamy już nazwiska laureatów 68. edycji „Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki”, organizowanego corocznie przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Pełna lista zwycięzców jest dostępna na stronie internetowej Oddziału pod adresem http://www.math.uni.wroc.pl/ptm/ oraz na portalu PTM pod adresem http://www.ptm.org.pl/kategorie/konkursy/konkursy-studenckie/konkurs-prac-studenckich-z-rachunku-prawdopodobienstwa-i-zast . Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza na sesję naukową połączoną z wręczeniem nagród laureatom, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 roku (piątek) o godz. 17:00 w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4.

kj / 09-12-2014

Leroy P. Steele Prizes 2015 przyznane

Leroy P. Steele Prizes 2015 przyznane

Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (AMS) ogłosiło nazwiska laureatów Nagród Steele’a 2015. Victor Kac (MIT, USA) został uhonorowany za całokształt dorobku naukowego, Robert Lazarsfeld (Stony Brook University, USA) – za opublikowane monografie matematyczne, a Rostislav Grigorchuk (Texas A&M University, USA) – za znaczący wkład w badania. Nagrody zostaną wręczone w dniu 11 stycznia 2015 roku podczas konferencji JMM w San Antonio, Texas, USA.

kj / 21-11-2014

Subskrybuje zawartość