Profesorowie tytularni nominowani w kwietniu 2021

Profesorowie tytularni nominowani w kwietniu 2021

W dniu 6 kwietnia bieżącego roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuły profesorów nauk ścisłych i przyrodniczych dwojgu naukowcom z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Nominacje otrzymali dr hab. Bartosz Klin w dyscyplinie informatyka teoretyczna i dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy!

kj / 27-04-2021

LXV Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki ogłoszony

LXV Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą  pracę studencką  z matematyki ogłoszony

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Matematycznego otwiera LXV edycję Konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki.
Prace na LXV Konkurs można składać do 30 września 2021 roku elektronicznie na adres: otptm@mat.umk.pl

Sponsorami nagród będą APATOR S.A., IDUB UMK oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Pula nagród będzie wynosić 20.000 zł.
26-04-2021

Krzysztof Krupiński laureatem Nagrody Naukowej IM PAN w 2021

Krzysztof Krupiński laureatem Nagrody Naukowej IM PAN w 2021

Krzysztof Krupiński (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki. Nagroda została przyznana za rozwinięcie głębokiej teorii i uzyskanie przełomowych wyników wiążących teorię modeli z dynamiką topologiczną oraz deskryptywną teorią mnogości, w cyklu prac opublikowanych w latach 2010-2020.

kj / 15-04-2021

Piotr Krasoń z Uniwersytetu Szczecińskiego profesorem tytularnym

Piotr Krasoń z Uniwersytetu Szczecińskiego profesorem tytularnym

W dniu 22 marca 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. Piotrowi Krasoniowi z Uniwersytetu Szczecińskiego tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Gratulujemy! 

kj / 10-04-2021

LV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

LV Konkurs na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki ogłoszony

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza 54. edycję Konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Konkurs organizowany jest przez Oddział Wrocławski PTM w celu propagowania wśród studentów problematyki teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki oraz promocji młodych matematyków uzyskujących oryginalne wyniki teoretyczne czy też rezultaty znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.
Prace na LV Konkurs można składać do 30 września 2021 roku elektronicznie na adres: konkurs2021@math.uni.wroc.pl

kj / 29-03-2021

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w lutym 2021

Matematycy-profesorowie tytularni nominowani w lutym 2021

W lutym bieżącego roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuły profesorów nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka czworgu naukowcom. Nominacje otrzymali: w dniu 11-02-2021 dr hab. Paweł Kolwicz z Politechniki Poznańskiej, w dniu 15-02-2021 dr hab. Massimiliano Daniele Rosini z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,a w dniu 26-02-2021 dr hab. Anna Jaśkiewicz (fot.) z Politechniki Wrocławskiej oraz dr hab. Piotr Kowalski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Gratulujemy!

kj / 21-03-2021

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego za osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki ogłoszony

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego (fot.) została ogłoszona. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 marca 2021 elektronicznie na adres: Nagroda.Kuratowskiego@impan.pl
Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu pod adresami:
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#
https://www.impan.pl/pl/wydarzenia/nagrody/nagroda-kazimierza-kuratowskiego#reg

kj / 19-03-2021

Jerzy Weyman laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2020

Jerzy Weyman laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za rok 2020

Jerzy Weyman (fot.) z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów.

kj / 17-03-2021

Małgorzata Bogdan laureatką Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2020

Małgorzata Bogdan laureatką Nagrody Głównej PTM im. Hugona Steinhausa za rok 2020

Małgorzata Bogdan (fot.) z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za 2020 za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki.

kj / 17-03-2021

Danuta Ciesielska laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2020

Danuta Ciesielska laureatką Nagrody Głównej PTM im. Samuela Dicksteina za rok 2020

Danuta Ciesielska (fot.) z Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A.Birkenmajerów otrzymała Nagrodę Główną PTM im. Samuela Dicksteina za bardzo aktywną i wytrwałą działalność oraz poważny dorobek w każdej z dziedzin: badaniach nad historią matematyki, edukacji matematycznej oraz popularyzacji matematyki.

kj / 17-03-2021

Subskrybuje zawartość