Dariusz Buraczewski laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2019

Dariusz Buraczewski laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2019

Dariusz Buraczewski (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za monografię i cykl ważnych prac dotyczących własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 16:30,  w sali 409 (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Po uroczystości wręczenia, o godz. 17:00, Laureat wygłosi w sali 403 (IV p. IM PAN) wykład zatytułowany Random walks and random recursions. Streszczenie wykładu w załączniku.

kj / 28-05-2019

Joachim Jelisiejew laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2019

Joachim Jelisiejew laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2019

Joachim Jelisiejew (fot.) z Instytutu Matematycznego PAN został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z geometrii algebraicznej dotyczące schematu Hilberta punktów oraz uogólnienia rozkładu Białynickiego - Biruli. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN.
Nagroda zostanie wręczona podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019.

kj / 27-05-2019

60. Szkoła Matematyki Poglądowej, 23-27 sierpnia 2019, Wola Ducka k/Warszawy

60. Szkoła Matematyki Poglądowej, 23-27 sierpnia 2019, Wola Ducka k/Warszawy

Błędy, iluzje, oszustwa – taki będzie mieć tytuł 60. Szkoła Matematyki Poglądowej, którą organizuje Ośrodek Kultury Matematycznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy wsparciu matematyków z uczelni wyższych całego kraju. Wszystkie informacje, w tym aktualny harmonogram 60. SMP 2019 oraz plakat znajdują się pod adresem:
https://smp.uph.edu.pl/131-ogolne/859-lx-szkola-matematyki-pogladowej
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 20 czerwca 2019 przez formularz na stronie: https://smp.uph.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-na-60-smp

kj / 20-05-2019

XXVI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 6 czerwca 2019, Poznań

XXVI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 6 czerwca 2019, Poznań

Piotr Achinger (fot.) z Instytutu Matematycznego PAN wygłosi XXVI Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Typy homotopii w geometrii algebraicznej  odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87.
Do wygłoszenia Wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Streszczenie wykładu oraz więcej informacji o mówcy pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego

kj / 16-05-2019

Maciej Zworski wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 30 maja 2019, Warszawa

Maciej Zworski wygłosi Wykład im. Wacława Sierpińskiego, 30 maja 2019, Warszawa

W dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w Auli im. prof. Jana Baszkiewicza w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (były gmach Akademii Medycznej, parter), profesor Maciej Zworski (fot.) (University of California, Berkeley, USA), laureat Medalu im. Wacława Sierpińskiego 2019, wygłosi doroczny Wykład im. Wacława Sierpińskiego zatytułowany Półwiecze analizy mikrolokalnej. Tradycyjnie, wykład organizowany jest przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji o tegorocznym laureacie Medalu im. Wacława Sierpińskiego pod adresami:
https://math.berkeley.edu/people/faculty/maciej-zworski
https://math.berkeley.edu/~zworski/
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=61620
https://en.wikipedia.org/wiki/Maciej_Zworski

kj / 09-05-2019

Specjalne Seminarium Hartmana z Analizy Harmonicznej, 10-11 maja 2019, Wrocław

Specjalne Seminarium Hartmana z Analizy Harmonicznej, 10-11 maja 2019, Wrocław

W dniach 10 - 11 maja 2019 roku odbędzie się sesja naukowa z okazji 50-lecia Seminarium Profesora Stanisława Hartmana we Wrocławiu. Obrady toczyć się będą w sali im. Edwarda Marczewskiego Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4. Początek w piątek 10 maja br. o godz. 15:00. Organizatorami są Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej.
Szczegółowy program sesji w załączniku oraz pod adresem:
http://www.math.uni.wroc.pl/analiza/50SeDAH/

kj / 09-05-2019

WSPOMNIENIA Bolesława Gleichgewichta-subskrypcja

WSPOMNIENIA Bolesława Gleichgewichta-subskrypcja

Fundacja Matematyków Wrocławskich prowadzi zapisy subskrypcyjne na zakup książki Wspomnienia Bolesława Gleichgewichta. Dostępne dotychczas w wersji elektronicznej jako Zapiski szpiona pijanicy zostaną wydane w wersji drukowanej pod koniec roku akademickiego 2018/2019. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza on-line.
Informacje szczegółowe na portalu FMW pod adresem:
http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-nauczycieli/wspomnienia-gleichgewichta/zapisy-na-wspomnienia-boles%C5%82awa-gleichgewichta

kj / 08-05-2019

O MATEMATYCE I MATEMATYKACH W 100-LECIE PTM-otwarcie wystawy w Senacie RP, 8 maja 2019

O MATEMATYCE I MATEMATYKACH W 100-LECIE PTM-otwarcie wystawy w Senacie RP, 8 maja 2019

W dniu 8 maja 2019 roku o godz. 12:00 w Senacie RP zostanie otwarta wystawa zatytułowana O matematyce i matematykach w 100-lecie PTM, przygotowana przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w ramach Roku Matematyki. Senat ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki dla uhonorowania polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienia znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw. Na wystawie zostanie przedstawiona historia Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a także zastosowanie narzędzi matematycznych w innych dyscyplinach naukowych, np. medycynie czy astrofizyce. Po wernisażu dr hab. Adam Osękowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wygłosi prelekcję O hipotezie Riemanna.
Żródło: https://www.senat.gov.pl/wydarzenia/art,5395.html

kj / 06-05-2019

Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze rozstrzygnięty

Konkurs SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze rozstrzygnięty

SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy, na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje. Wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów, w tym 1 wniosek w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 7 wniosków w grupie nauk o życiu, a w naukach ścisłych i technicznych – 22 wnioski.  Łączny budżet przyznanych grantów wynosi 36 377 384 PLN.
Więcej informacji w załączniku oraz na portalu NCN pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-04-26-sheng1-rozstrzygniety

kj / 26-04-2019

Nowy program stypendialny Fulbright STEM Impact Award

Nowy program stypendialny Fulbright STEM Impact Award

Rozpoczął się nabór do nowego programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Fulbright STEM Impact Award. Program przeznaczony jest dla badaczy reprezentujących tzw. dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Oferta kierowana jest do osób, które kierują projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2019/20 trwa do 28 czerwca 2019, godz. 23:59.
Więcej informacji o STEM Impact Award pod adresem:
https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

kj / 24-04-2019

Subskrybuje zawartość