Poznańska Fundacja Matematyczna

Poznańska Fundacja Matematyczna

W dniu 10 lipca 2013 roku została powołana Poznańska Fundacja Matematyczna z siedzibą w Poznaniu. Inicjatorami powstania Fundacji oraz jej założycielami i fundatorami są trzej profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Wojciech Gajda, Jerzy Kaczorowski i Krzysztof Pawałowski.
Cele Fundacji, to między innymi:
- wspieranie zainteresowań matematycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
- popieranie i pomoc osobom utalentowanym matematycznie;
- wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli;
- propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do szczebli edukacji szkolnej;
- szeroko pojęta popularyzacja matematyki i kultury matematycznej.

Więcej informacji, o działalności i nie tylko, na portalu Poznańskiej Fundacji Matematycznej pod adresem:
http://pfm.wmi.amu.edu.pl/
kj/ 05-02-2014

 

XXI Wykład im. Władysława Orlicza, 13 grudnia 2013, Poznań

XXI Wykład im. Władysława Orlicza, 13 grudnia 2013, Poznań

Piotr Biler z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi XXI Wykład im. Władysława Orlicza. Odczyt zatytułowany Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali A1-33 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87.

Streszczenie wykładu i więcej informacji pod adresem:
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza
kj/ 05-12-2013

40-lecie miesięcznika DELTA

40-lecie miesięcznika DELTA

Miesięcznik popularnonaukowy Delta – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka, wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego ma już 40 lat.  W dniu 8 grudnia 1973 roku ukazał się nakład próbny pierwszego numeru w liczbie 50 egzemplarzy.  Z okazji jubileuszu w dniu 6 grudnia 2013 roku (piątek) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2 w sali 5440 w godz. 15:00 – 19:20 odbędzie się impreza pod nazwą Kalejdoskop 40-lecia.  Szczegółowy program w załączniku.

DeltaMi – portal popularnonaukowy miesięcznika Delta pod adresem
http://www.deltami.edu.pl/
kj/ 05-12-2013

90 rocznica urodzin Profesora Jana Stanisława Lipińskiego

90 rocznica urodzin Profesora Jana Stanisława Lipińskiego

W dniu 5 grudnia 2013 roku (czwartek) w auli nr 2 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57 odbędzie się uroczysta sesja z okazji jubileuszu 90 rocznicy urodzin profesora Jana Stanisława Lipińskiego, na którą zapraszają Wydział MFiI UG oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Profesor Jan Stanisław Lipiński w roku 2006 otrzymał godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Więcej o Jubilacie pod adresem:
https://mat.ug.edu.pl/index.php?url=mod/article.php&id=99799
kj/ 24-11-2013

 

Tajemnica krakowskich Plant - gdzie stała ławka Banacha ?

Tajemnica krakowskich Plant - gdzie stała ławka Banacha ?

Polska Akademia Umiejętności pragnie upamiętnić miejsce legendarnego odkrycia talentu największego polskiego matematyka.
Po 97 latach trudno ustalić, gdzie na krakowskich Plantach Hugo Steinhaus spotkał po raz pierwszy Stefana Banacha dyskutującego z Ottonem Nikodymem.

Krakowska PAUza Akademicka  zamieściła w numerze 225, z 24 października 2013, apel o pomoc w określeniu dokładnego usytuowania ławki, na której siedzieli młodzi pasjonaci matematyki.

Artykuł Aleksandra Werona zatytułowany „Ławka Stefana Banacha – help needed” dostępny jest pod adresem
http://pauza.krakow.pl/225_3_2013.pdf .
kj/ 17-11-2013

 

 

Jean-Pierre Bourguignon nowym prezesem ERC

Jean-Pierre Bourguignon nowym prezesem ERC

Jean-Pierre Bourguignon, Prezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1995-1998, będzie następnym prezesem European Research Council (ERC).
Francuski matematyk obejmie stanowisko z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Fot. Ed Alcock/M.Y.O.P. pour Le Monde

Więcej informacji pod adresami:
http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1339098
http://news.sciencemag.org/europe/2013/10/french-mathematician-tapped-next-erc-president?rss=1
http://www.ams.org/news?news_id=2041
http://www.euro-math-soc.eu/node/4178
http://www.euro-math-soc.eu/node/1323  
http://erc.europa.eu/
kj/ 25-10-2013

Doktor Einar Fredriksson członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Doktor Einar Fredriksson członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W uznaniu szczególnych zasług dla upowszechniania w świecie polskiej myśli matematycznej oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Polskim Towarzystwem Matematycznym i znaczące wspieranie jego działalności, Dr Einar Fredriksson otrzymał godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Uchwałę o nadaniu Dr Einarowi Fredrikssonowi członkostwa honorowego podjęło Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 15 czerwca 2013 roku. Wręczenie dyplomu nastąpiło 11 października 2013 roku w Warszawie, podczas otwarcia konferencji Andrzej Mostowski Centenary Conference-Mostowski 100.
kj/ 23-09-2013

Kolejny sukces teorii liczb

Kolejny sukces  teorii liczb

Peruwiańczyk, Harald Andrés Helfgott (fot.) z École Normale Supérieure, Paris, France podał dowód słabej hipotezy Goldbacha, która brzmi: każda liczba naturalna nieparzysta i większa od 5 jest sumą trzech liczb pierwszych niekoniecznie różnych.

Więcej o autorze i jego pracy oraz hipotezie pod adresami:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Helfgott
http://arxiv.org/abs/1305.2897
https://plus.google.com/114134834346472219368/posts/8qpSYNZFbzC
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82aba_hipoteza_Goldbacha
http://mixedmath.wordpress.com/tag/helfgott/
kj/ 26-05-2013

Czy liczby pierwsze chodzą parami ?

Czy liczby pierwsze chodzą parami ?

Yitang Zhang (fot.) z University of New Hampshire, Durham, USA dokonał przełomowego odkrycia związanego z hipotezą o liczbach pierwszych bliźniaczych (twin primes conjecture): czy istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych różniących się od siebie o liczbę 2.
Amerykanin udowodnił, że istnieje liczba naturalna N mniejsza niż 70 000 000 taka, że istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych różniących się od siebie o N.

Więcej o autorze nowego twierdzenia i hipotezie pod adresami:

http://simonsfoundation.org/features/science-news/unheralded-mathematician-bridges-the-prime-gap/
http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_prime_conjecture
kj/ 26-05-2013

Pierre Deligne laureatem Nagrody Abela za 2013

Pierre Deligne laureatem Nagrody Abela za 2013

Decyzją Norweskiej Akademii Nauk Nagrodę Abela za 2013 rok otrzymał Pierre Deligne  za niezwykle twórczy wkład w rozwój geometrii algebraicznej oraz za owocne idee, które przeobraziły  teorię liczb, teorię reprezentacji i dziedziny pokrewne. Pierre Deligne urodził się w 1944 roku w Brukseli, Belgia. Obecnie jest emerytowanym profesorem w Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA.

Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://www.abelprize.no/c57681/seksjon/vis.html?tid=57682&strukt_tid=57681
http://www.abelprize.no/nyheter/vis.html?tid=57811
http://www.ias.edu/people/faculty-and-emeriti/deligne
kj/ 22-03-2013

Subskrybuje zawartość