Yitang Zhang laureatem nagrody Rolfa Schocka za 2014

Yitang Zhang laureatem nagrody Rolfa Schocka za 2014

Amerykański matematyk Yitang Zhang z University of New Hampshire, Durham, USA otrzymał tegoroczną nagrodę Rolfa Schocka w dziedzinie matematyki, za dokonanie oszałamiającego przełomu w badaniach nad hipotezą o liczbach pierwszych bliźniaczych (twin primes conjecture).
kj/ 28-02-2014

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 4 kwietnia 2014

Szczecińskie Kolokwium Matematyczne, 4 kwietnia 2014

W dniu 4 kwietnia 2014 roku o godz. 14:00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15, sala 212, rozpocznie się doroczne Szczecińskie Kolokwium Matematyczne.
kj/ 27-02-2014

Peter Sarnak laureatem nagrody Wolfa za 2014

Peter Sarnak laureatem nagrody Wolfa za 2014

Amerykański matematyk Peter Sarnak z Princeton University został uhonorowany w tym roku Nagrodą Fundacji Wolfa, za rozległy i głęboki wkład w rozwój analizy, teorii liczb, geometrii i kombinatoryki. Dzięki swej niezwykle szerokiej wiedzy i dalekosiężnym wizjom Peter Sarnak odkrył nieoczekiwane związki między różnymi, odległymi od siebie, dziedzinami matematyki. Wnikliwość, ogromna intuicja i chęć dzielenia się swoimi pomysłami z innymi zainspirowały wielu jego studentów i współpracowników - napisano w uzasadnieniu werdyktu.
kj/ 24-02-2014

7th Young Set Theory Meeting (Workshop), 11-17 May 2014

7th Young Set Theory Meeting (Workshop), 11-17 May 2014
Termin: 
2014-05-11 - 2014-05-17
Miejsce: 
Będlewo k/Poznania

W dniach 11-17 maja 2014 roku w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IM PAN w Będlewie koło Poznania, odbędzie się 7th Young Set Theory Meeting (Workshop), międzynarodowa konferencja organizowana corocznie od 2008 roku, a skierowana do młodych badaczy pracujących w dziedzinach związanych z teorią mnogości i jej zastosowaniami.
kj/ 27-03-2014

6th Podlasie Conference on Mathematics, 1-4 July 2014

6th Podlasie Conference on Mathematics, 1-4 July 2014
Termin: 
2014-07-01 - 2014-07-04
Miejsce: 
Białystok

W dniach 1-4 lipca 2014 roku w Białymstoku odbędzie się 6th Podlasie Conference on Mathematics, międzynarodowa konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego we współpracy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku.
kj/ 21-02-2014

Web Intelligence Congress/ 11-14 August 2014/ Warsaw, Poland

Web Intelligence Congress/ 11-14 August 2014/ Warsaw, Poland
Termin: 
2014-08-11 - 2014-08-14
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 11-14 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbędzie się multikonferencja Web Intelligence Congress (WIC 2014) organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, Politechnikę Warszawską, Web Intelligence Consortium, IEEE Computer Society oraz Association for Computing Machinery (ACM). W ramach WIC 2014 zaplanowane zostały cztery konferencje.
kj/ 21-02-2014

XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie
Termin: 
2014-09-23 - 2014-09-27
Miejsce: 
Łochów k/Warszawy

W dniach 23-27 września 2014 roku w Pałacu w Łochowie k/Warszawy odbędzie się XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie.
kj/ 28-03-2014

Krakowskie Planty odsłoniły tajemnicę-na tropie ławki Banacha

Krakowskie Planty odsłoniły tajemnicę-na tropie ławki Banacha

Dwoje matematyków krakowskich, Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski,  odnalazło na Plantach miejsce, gdzie latem 1916 roku Hugo Steinhaus spotkał Stefana Banacha i Ottona Nikodyma.
Szczegóły poszukiwań opisali w artykule zatytułowanym „Ławka Banacha na Plantach” opublikowanym w numerze 239 PAUzy Akademickiej z dnia 31 stycznia 2014.
Tekst dostępny jest pod adresem  http://pauza.krakow.pl/239_2&3_2014.pdf
kj/ 21-02-2014

Poznańska Fundacja Matematyczna

Poznańska Fundacja Matematyczna

W dniu 10 lipca 2013 roku została powołana Poznańska Fundacja Matematyczna z siedzibą w Poznaniu. Inicjatorami powstania Fundacji oraz jej założycielami i fundatorami są trzej profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Wojciech Gajda, Jerzy Kaczorowski i Krzysztof Pawałowski.
Cele Fundacji, to między innymi:
- wspieranie zainteresowań matematycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
- popieranie i pomoc osobom utalentowanym matematycznie;
- wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli;
- propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do szczebli edukacji szkolnej;
- szeroko pojęta popularyzacja matematyki i kultury matematycznej.

Więcej informacji, o działalności i nie tylko, na portalu Poznańskiej Fundacji Matematycznej pod adresem:
http://pfm.wmi.amu.edu.pl/
kj/ 05-02-2014

 

XXI Wykład im. Władysława Orlicza, 13 grudnia 2013, Poznań

XXI Wykład im. Władysława Orlicza, 13 grudnia 2013, Poznań

Piotr Biler z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi XXI Wykład im. Władysława Orlicza. Odczyt zatytułowany Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali A1-33 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87.

Streszczenie wykładu i więcej informacji pod adresem:
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza
kj/ 05-12-2013

Subskrybuje zawartość