Internetowy BIULETYN PTM, numer 6, grudzień 2022

Internetowy BIULETYN PTM, numer 6, grudzień 2022

Szósty numer Internetowego BIULETYNU PTM, do pobrania lub czytania on-line, znajduje się pod adresem:
https://www.mimuw.edu.pl/~miekisz/Numer6.pdf

kj / 22-12-2022

45. edycja Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego ogłoszona

45. edycja Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego ogłoszona

Redakcja miesięcznika Delta i Polskie Towarzystwo Matematyczne zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego. Zgłaszać można własne, oryginalne prace matematyczne. Termin nadsyłania prac  konkursowych upływa z dniem 30 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenia można wysyłać poprzez niniejszy formularz. Propozycje tematów, listy laureatów poprzednich edycji Konkursu, wyniki niektórych prac oraz szczegółowy regulamin można znaleźć pod adresem: http://www.deltami.edu.pl/delta/redakcja/konkurs_prac_uczniowskich/

kj / 21-12-2022

IV edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

IV edycja Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza IV edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej (fot.) na najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2021-2022 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nieposiadających do 31-12-2022 stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.
Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) pliki konkursowych prac naukowych oraz oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 22 stycznia 2023 roku. Konkurs jest objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce.
Szczegóły w dalszym ciągu wpisu.

kj / 08-12-2022

Olga Stande-Armatys kończy 100 lat

Olga Stande-Armatys kończy 100 lat

W dniu 6 grudnia 2022 roku Olga Stande-Armatys kończy 100 lat. Jubilatka jest absolwentką pedagogiki oraz matematyki w Uniwersytecie Łódzkim, legendarną nauczycielką matematyki w I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, miłośniczką gór, członkiem honorowym Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, członkiem Oddziału Łódzkiego PTM od 1978 roku.Szerokiemu gronu, nie tylko matematyków, Olga Stande-Armatys jest znana jako autorka podręczników do szkół średnich, w tym wielokrotnie wznawianej Algebry napisanej wspólnie z Anielą Ehrenfeucht oraz artykułów w czasopiśmie Matematyka.
Pani Profesor życzymy co najmniej 200 lat, choć sama skromnie przyznaje, że już życzenia uczniów 5!=120 lat cieszą ją bardzo.
Informacje biograficzne:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Stande-Armatys   
http://www.archiwumkobiet.pl/autor/stande-olga

kj / 06-12-2022

Wyniki wyborów w PTM 2022-Komunikat Komisji Wyborczej PTM

Wyniki wyborów w PTM 2022-Komunikat Komisji Wyborczej PTM

Z dniem 31 grudnia 2022 roku wygasa kadencja wszystkich władz PTM (§ 17 ust.3 Statutu PTM). W dniu 19 listopada 2022 roku Zgromadzenie Delegatów PTM dokonało wyboru nowych władz naczelnych PTM na kadencję 2023-2025.
W załączniku Komunikat nr 4 Komisji Wyborczej PTM ogłaszający wyniki wyborów.

kj / 24-11-2022

Profesor M.C. Mackey doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 29 listopada 2022, godz. 15:00, Katowice-transmisja na You Tube

Profesor M.C. Mackey doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 29 listopada 2022, godz. 15:00, Katowice-transmisja na You Tube

W dniu 29 listopada 2022 roku, na swym uroczystym posiedzeniu, Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nada Profesorowi M.C. Mackey’owi z McGill University (Montreal, Kanada) tytuł doktora honoris causa UŚ. Profesor Michael C. Mackey jest jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów z zakresu biologii matematycznej, wniósł ogromny wkład w rozwój badań interdyscyplinarnych łączących matematykę, fizykę, biologię i medycynę.
Więcej szczegółów oraz link do bezpośredniej transmisji uroczystości pod adresem:
https://us.edu.pl/event/uroczystosc-nadania-tytulu-doktora-honoris-causa-prof-michaelowi-c-mackeyowi

kj / 16-11-2022

XXX Wykład im. Władysława Orlicza, 6 grudnia 2022, godz. 11:00, Poznań

XXX Wykład im. Władysława Orlicza, 6 grudnia 2022, godz. 11:00, Poznań

W dniu 6 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 11:00, w Auli A Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, odbędzie się XXX Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza. Odczyt zatytułowany Grupy Ellisa wygłosi prof. dr hab. Ludomir Newelski (fot.) z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Więcej informacji pod adresem:
https://wmi.amu.edu.pl/wydarzenia-wydzialu/xxx-uroczysty-wyklad-im.-wladyslawa-orlicza

kj / 12-11-2022

WYBORY W PTM

WYBORY W PTM

Z dniem 31 grudnia 2022 roku wygasa kadencja wszystkich władz PTM (§ 17 ust.3 Statutu PTM). Zgromadzenie Delegatów PTM, które dokona wyboru nowych władz naczelnych PTM na kadencję 2023-2025: prezesa PTM, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Głównego PTM, Komisji Rewizyjnej PTM i Sądu Koleżeńskiego PTM odbędzie się  w dniu 19 listopada 2022 roku w Warszawie.
W załącznikach zamieszczamy Komunikaty nr 1, nr 2 i nr 3 Komisji Wyborczej PTM oraz deklarację programową i CV zgłoszonego kandydata na prezesa PTM kadencji 2023-2025.

kj / 12-10-2022, 18-10-2022, 07-11-2022

KONKURSY O NAGRODY PTM ZA ROK 2022

KONKURSY O NAGRODY PTM  ZA ROK 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłasza kolejną edycję konkursów o nagrody PTM. Wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni wyższych, a także co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM. Szczegóły w dalszej części wpisu.

kj / 27-10-2022

Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci, 22 listopada 2022, godz.16:00, Kraków, hybrydowo

W dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek) w sali 1016 Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 6, odbędzie się Sesja naukowo-wspomnieniowa pamięci Profesora Tadeusza Ważewskiego w 50. rocznicę śmierci. Początek wydarzenia o godz. 16:00. Organizatorami są Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Program na załączonych plakatach, a także w dalszej części wpisu. W sesji można również uczestniczyć on-line. Bezpośredni link do spotkania na MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aX71cGnyCFAcfwnzAeYugaeq9FamCdAVFfG14HKeAF3I1%40thread.tacv2/1666357863716?context=%7b%22Tid%22%3a%22dbc0e392-988f-4b49-ae4f-bd7a7a4f4f88%22%2c%22Oid%22%3a%227bdbf74b-d25b-4a76-9f9d-14b424f73058%22%7d

kj / 26-10-2022

Subskrybuje zawartość