Oddział Lubelski

Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Numer konta: 
66 1500 1777 1217 7009 5374 0000

Lokalizacja

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Polska
Sekretarz: 
Skarbnik: 
Lista członków: 
Zarząd Komisja Rewizyjna Delegaciikona sortowania
Paweł Kurasiński
Zdzisław Rychlik Przewodniczący komisji Delegat
Mariusz Bieniek Prezes Delegat
Piotr Kowalski Członek Zastępca delegata
Monika Budzyńska Wiceprezes Zastępca delegata