Oddział Lubelski

Afiliacja: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Numer konta: 
66 1500 1777 1217 7009 5374 0000

Lokalizacja

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Polska
Skarbnik: 
Lista członków: 
Zarząd Komisja Rewizyjnaikona sortowania Delegaci
Kazimierz Goebel Członek komisji
Zdzisław Rychlik Członek komisji Delegat
Monika Budzyńska Członek komisji Zastępca delegata