Płatność składek aktualnych

Składka za rok Typ składki Wysokość składki

2020

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2020) PLN 90,00

2020

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2020) PLN 60,00

2020

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2020) PLN 150,00

2020

Członkowie zwyczajni (2020) PLN 90,00

2019

Członkowie zwyczajni małżeństwo (2019) PLN 150,00

2019

Członkowie zwyczajni (2019) PLN 90,00

2019

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa (2019) PLN 90,00

2019

Członkowie: emeryci, doktoranci i studenci (2019) PLN 60,00