Henryk Woźniakowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za 2013