I Forum Matematyków Polskich, 4-8 września 2006, Gdańsk