III Forum Matematyków Polskich, 30 czerwca-2 lipca 2009, Kraków